Koło Naukowe Studentów Psychologii „Ryba psuje się od głowy”

Koło Naukowe studentów psychologii Ryba psuje się od głowy, jest stowarzyszeniem studentów, których łączą wspólne zainteresowania z dziedziny psychologii. Tworzymy przestrzeń dla osób, które nie tylko chcą studiować ale również brać czynny udział w studenckiej społeczności uczelni AMiSNS.

Realizacja celów Koła Naukowego poprzez;

– Organizacja spotkań i konferencji naukowych.

– Przygotowanie oraz prowadzenie psychoedukacji zdrowia psychicznego.

– Praca nad badaniami empirycznymi oraz poszerzenie wiedzy z metodologii prowadzenia badań.

– Poszerzanie wiadomości oraz umiejętności z zakresu metod diagnozy psychologicznej.

– Współpraca z innymi organizacjami studenckimi działającymi na uczelni AMiSNS jak i poza nią.

Członkiem może zostać każdy, kto chciałby aktywnie włączyć się w działania Koła Naukowego Psychologii Ryba psuje się od głowy.

Dni otwarte AMiSNS

1 czerwca 2023 już po raz 22 Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych uruchomi rekrutację na studia na przyszły rok akademicki. Z tego względu odbyły

Czytaj więcej »