Studentki Pedagogiki w Zakładzie Karnym w Iławie

W dniu 18 stycznia 2023 r. studentki pedagogiki wraz z Dziekanem WAiNS dr Piotrem Kulikowskim  odwiedziły kolejną już jednostkę penitencjarną w ramach przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna. Tym razem, to Zakład Karny w Iławie stał się żywą salą wykładową. Spotkanie poprowadzili doświadczeni oficerowie działu penitencjarnego, którzy zaprezentowali na samym początku specyfikę i główne założenia funkcjonowania formacji, jaką jest Służba Więzienne. Następnie studentki oraz Dziekan zostały oprowadzone po zakładzie karnym, gdzie mogły, w trakcie rozmów z funkcjonariuszami oraz samymi osadzonymi, zapoznać się  praktycznym wymiarem i specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach, a także formami oddziaływań podejmowanymi wobec osób pozbawionych wolności. Jednym z głównych punktów wizyty  było Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 przy Zakładzie Karnym w Iławie, w którym osadzeni uzupełniają bądź podnoszą swoje wykształcenie oraz kształcą się w ramach różnych kursów i szkoleń zawodowych.  

Dni otwarte AMiSNS

1 czerwca 2023 już po raz 22 Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych uruchomi rekrutację na studia na przyszły rok akademicki. Z tego względu odbyły

Czytaj więcej »