Działania profilaktyczne członków Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów

W dniu 18 lutego 2023 r.  we współpracy z Panią mgr Magdaleną Kuligowską, wykładowczynią AMiSNS będąca również opiekunem Koła Naukowego, Pan Jacek Szulecki oraz Patryk Ochałek, studenci studiów I stopnia na kierunku Pedagogika oraz członkowie Koła Naukowego odwiedzili Dom Dziecka ,,Promyk” i ,,Słoneczne Wzgórze” we Fromborku. Głównym celem wizyty było przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i wsparcie programu ,,Krok ku Dorosłości”, organizowanego dla wychowanków objętych procesem usamodzielnienia.

Studenci podsumowali je stwierdzeniem „Spotkanie uważamy za bardzo udane, dzieci były zainteresowane zajęciami i zadawały mnóstwo pytań”.

 

Opracowali

Jacek Szulecki

Patryk Ochałem

Studenci studiów I stopnia

 na kierunku Pedagogika

ECUS Taxi

Elbląskie Centrum Usług Społecznych  Zaprasza do skorzystania z usługi społecznej pn. „ECUS Taxi”, ujętej w Elbląskim Programie Usług Społecznych na lata 2021 – 2026. Wszystkie

Czytaj więcej »