I Forum Dyskusyjne Kół Naukowych AMiSNS

10 marca odbyło się I Forum Dyskusyjne Kół Naukowych AMiSNS. Pani Prorektor Beata Januszko-Giergielewicz przedstawiła wizję Interdyscyplinarności Kół Naukowych w naszej Akademii oraz przedstawiła kilka pomysłów do wprowadzenia w najbliższej przyszłości, aby poszerzyć ich atrakcyjność i działalność. Poszczególni opiekunowie kół podzielili się dotychczasową działalnością swoich organizacji oraz przedstawili pomysły, jak można rozbudować program, aby włączyć do realizacji większą ilość studentów. Zapowiada się bardzo owocny i intensywny czas, z niecierpliwością czekamy na efekty.

ECUS Taxi

Elbląskie Centrum Usług Społecznych  Zaprasza do skorzystania z usługi społecznej pn. „ECUS Taxi”, ujętej w Elbląskim Programie Usług Społecznych na lata 2021 – 2026. Wszystkie

Czytaj więcej »