plende

Stypendium MON dla studentów AMiSNS

Studiując bezpieczeństwo wewnętrzne, administrację, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, psychologię oraz fizjoterapię w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych możesz otrzymać stypendium w kwocie 2280 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej przez cały okres studiów. 

Osoby zainteresowane przyznaniem stypendium oraz powołaniem do zawodowej służby wojskowej po ukończeniu kształcenia, muszą złożyć wniosek do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (do 31 sierpnia danego roku). Poza danymi osobowymi i zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie na uczelnię, we wniosku muszą się znaleźć także informacje dotyczące m.in. planowanego terminu ukończenia studiów i krótkie przedstawienie okoliczności ubiegania się o stypendium, a także oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Program stypendialny to nowość wprowadzona Ustawą o obronie ojczyzny

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy - szczegóły.  

 

 

tekst: ppłk rez.Zbigniew Tuszyński

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.