plende

Praktyczny wymiar zajęć z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu

W bieżącym roku akademickim 2022/2023 zaplanowano kontynuację współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu z Partnerem Strategicznym, jakim jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu. 26 czerwca 2022 roku odbyły się pierwsze warsztaty w których to studenci kierunku ratownictwa medycznego i studenci sekcji pielęgniarstwa ratunkowego wspólnie z pielęgniarkami i ratownikami medycznymi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poznawali i doskonalili techniki udrażniania dróg oddechowych. Tematem najbliższych warsztatów, który zaproponował z-ca koordynatora SOR Tomasz Lichacz, inicjator szkoleń, będą „Stany zagrożenia życia spowodowane zaburzeniami rytmu serca”. Opiekunem sekcji pielęgniarstwa ratunkowego Koła naukowego AMiSNS jest mgr Katarzyna Rychcik, koordynator kierunku ratownictwo medyczne.

 

 imggcsi0FF4E42C737B988596520DA24E211FDB7CB52EBCmpid7maxwidth1920maxheight969 imggcsi0FF4E42C737B988596520DA24E211FDB7CB52EBCmpid8maxwidth1920maxheight969 imggcsi0FF4E42C737B988596520DA24E211FDB7CB52EBCmpid9maxwidth1920maxheight969 imggcsi0FF4E42C737B988596520DA24E211FDB7CB52EBCmpid10maxwidth1920maxheight969

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.