plende

Spotkanie z przedstawicielami miasta Tarnopola

W dniu 16.11.2022 w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych (AMiSNS), odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta Tarnopola (Ukraina), Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego i władz AMiSNS.

Naszych gości przyjęła osobiście Pani Rektor Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. AMiSNS, Pani mgr Żaneta Jakimowska – kanclerz AMiSNS, Pan dr Piotr Kulikowski – dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w AMiSNS oraz Pani mgr Olga Reva – specjalista ds współpracy międzynarodowej, uczelniany koordynator programu Erasmus+.

Gośćmi Akademii był Pan Ihor Krysovatyy – wicemer miasta Tarnopol, kandydat nauk ekonomicznych, profesor nadz. Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego, oraz Pan Volodymyr Kashytskyy – dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej i turystyki miasta Tarnopol. Z ramienia urzędu miasta była obecna Pani Agnieszka Staszewska – dyrektor biura prezydenta miasta Elbląg, oraz Pan Zbigniew Szmurło – pracownik ds. współpracy międzynarodowej miasta Elbląg.

Tematem spotkania była współpraca AMiSNS z Zachodnioukraińskim Uniwersytetem Narodowym. Omówiony został stan edukacji w Polsce i na Ukrainie, problemy funkcjonowania placówek oświatowych we współczesnych warunkach oraz wyzwania stojące przed kadrą zarządzającą, nauczycielami i uczniami.

Zidentyfikowaliśmy wspólne obszary kształcenia studentów i zainteresowań naukowych w naszych placówkach edukacyjnych. Określono możliwe kierunki przyszłej współpracy, w tym w ramach programu Erasmus+.

Przedstawiliśmy naszym gościom nowy Wydział Lekarski, który od tego roku akademickiego rozpoczął swoją działalność i edukuje przyszłych lekarzy. Zwiedzili Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (CDiSM) i zapoznali się z nowatorskimi metodami nauczania studentów Akademii. Rozmawialiśmy o osiągnięciach w zakresie współdziałania z międzynarodowymi partnerami i o nowych perspektywach kooperacji.

Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie naszej owocnej współpracy.

P1033132P1033146P1033177P1033272P1033336P1033338P1033358P1033374P1033394P1033254

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.