plende

Polityka antydyskryminacyjna AMiSNS

pakiet wsparcia psychologicznego

Polityka antydyskryminacyjna AMiSNS

Zarządzenie Rektora Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Standardu antydyskryminacyjnego - pobierz plik

Zarządzenie Rektora Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w AMiSNS- pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.