plende

Wsparcie finansowe i rzeczowe

pakiet wsparcia psychologicznego

Wsparcie finansowe i rzeczowe

Drodzy Studenci!

Możemy jako uczelnia pomóc Wam także w Waszych problemach finansowych.

Pod linkiem Stypendia znajdziecie pełną informację o pomocy materialnej w postaci:

  1. stypendium socjalnego
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych
  3. stypendium rektora
  4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  5. zapomogi finansowej.

Aktualna informacja o składaniu wniosku stypendialnego pojawia się w naszych komunikatach zazwyczaj w październiku w zakłace https://amisns.edu.pl/pl/dla-studenta/stypendia/ogloszenia każdego roku akademickiego.
W sytuacjach losowych zawsze możecie ubiegać się o zapomogę.

Pod linkiem Stypendia zamieszczamy również oferty stypendialne innych organizacji oraz informacje o konkurach, których celem jest wsparcie finansowe studenta.

Warto zajrzeć do bezpłatnej, dostępnej dla wszystkich bazy stypendiów, konkursów i staży na portalu MojeStypendium.pl. Można tam  znaleźć oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.