plende

Stypendia

Studenci Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego. Oferowane formy wsparcia to realna pomoc w trudnej sytuacji finansowej. Studenci, którzy otrzymują stypendium mogą studiować bez finansowych przeszkód, a uzyskane środki finansowe mogą przeznaczyć na opłacenie czesnego zarówno studiując w trybie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Możliwość uzyskania stypendium stwarza realną szansę na studiowanie w trybie dziennym na naszej uczelni.

Studenci Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych mogę ubiegać się o:

  • stypendium socjalne
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  • zapomogę finansową.

 

Informacja o stypendium AMiSNS- plik do pobrania

Zał. 1 Oświadczenie- plik do pobrania

Zał. 2 Wniosek o stypendium socjalne- plik do pobrania

Zał. 3 Wniosek o ponowne przeliczenie- plik do pobrania

Zał. 4 Wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych- plik do pobrania

Zał. 5 Wniosek o stypendium rektora- plik do pobrania

Zał. 6 Wniosek o zapomogę- plik do pobrania

Zał. 7 Wniosek o OSP- plik do pobrania

Zał. 8 Nr rachunku dla kwestury- plik do pobrania

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.