plende

Rada społeczno-gospodarcza

Rada społeczno-gospodarcza

Ideą powstania rady społeczno - gospodarczej jest rozwijanie efektywnej współpracy uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy.

W skład rady społeczno - gospodarczej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych wchodzą przedstawiciele dużych, średnich i małych przedsiębiorstw:
 • Radosław Żyłowski, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
 • Iwona Pietraszkiewicz, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” w Elblągu
 • Urszula Małek, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego
 • Robert Muraszko, komendant Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
 • Damian Kowalski, Klaster Mebel Elbląg
 • Monika Prażak - Michałowska, prezes zarządu Elbląskiego Klastra Turystycznego
 • Artur Szudarski, prezes Klaster ICT Amber
 • Teresa Miszkiewicz, Florczyk, koordynator projektów informatycznych Klaster ICT Amber.
Uczelnia planuje włączać przedstawicieli rady w proces dydaktyczny poprzez:
 • konsultowanie, rozwój i ocenę przygotowanych przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych programów kształcenia
 • projektowanie programów studiów podyplomowych
 • przekazywanie informacji i wskazówek, które mogłyby mieć wpływ na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia
 • umożliwienie realizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży, warsztatów na terenie siedziby Pracodawcy
 • prowadzenie przez pracodawców zajęć dydaktycznych.
Rada jest również wyśmienitym forum wymiany myśli, doświadczeń i rozszerzania płaszczyzn współpracy pomiędzy uczelnią i zrzeszonymi podmiotami, przyczyniając się jednocześnie do ułatwienia swobodnego przepływu idei między światem nauki, biznesu i administracji publicznej.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.