plende

Ogłoszenia

erasmus

 

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w dniach 17-19.10.2022 r. gościła przedstawicielki Uniwersytetu Presov w Słowacji, które odwiedziły uczelnię w ramach realizacji programu Erasmus+. Wizyta w Akademii dla zaproszonych gości była okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, ale także z codzienną pracą nad programem Erasmus + w naszej uczelni.

W czasie wizyty, panie: Petra Vanova, Koordynator Programu Erasmus+ dla studentów przyjeżdżających i Vanda Tarbajova, Koordynator Programu Erasmus+ dla studentów wyjeżdżających na praktyki, spotkały się z pracownikami Biura ds. Współpracy Międzynarodowej. Pani Olga Reva, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ i pan Tomasz Mendrek, Koordynator Programu Erasmus+, podzielili się spostrzeżeniami na temat pracy               z Programem, kwestiami zrealizowanych mobilności, a także zagadnieniami dotyczącymi zmian w programie Erasmus na lata 2021-2027. Omówiono również doświadczenia w zakresie rozwoju partnerstw z uczelniami zagranicznymi.

Delegacja słowacka, ponadto, odbyła spotkania, m.in. z Dziekanem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, dr Piotrem Kulikowskim i Dziekan Wydziału Nauk                o Zdrowiu, dr n. med. Anną Tałaj, podczas których omówione zostały przyszłe formy współpracy                                    z Uniwersytetem Presov. Słowaccy goście mieli również okazję zwiedzić Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej AMiSNS. Jednym z punktów trzydniowej wizyty była wycieczka po elbląskiej starówce, jak również zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku.

Dziękujemy Uniwersytetowi Presov za wizytę i konstruktywne rozmowy, mając jednocześnie nadzieję na owocną współpracę pomiędzy naszymi uczelniami w przyszłości.

20221017 10220120221018 10562120221018 124139DSC 0097

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.