plende

Kwestie organizacyjne

Erasmus+

Image

Kwestie organizacyjne

 

1. UBEZPIECZENIE
Każdy wyjeżdżający jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.
Studenci wyjeżdzający zobowiązani są posiadać ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warunkiem otrzymania z NFZ karty jest posiadanie zaświadczenia z Uczelni potwierdzającego udział w programie Erasmus+. NFZ wystawia EKUZ najwcześniej miesiąc przed wyjazdem za granicę. Przy wyjazdach do krajów z poza UE należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie w firmie ubezpieczeniowej.
Należy pamiętać o obowiązku posiadania dodatkowych ubezpieczeń; NW (Studia, praktyka) oraz OC (praktyka) i ich udokumentowania w AMiSNS jeszcze przed wyjazdem.

 

2. PODRÓŻ, ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
Koszty podróży oraz zakwaterowania i wyżywienia pokrywane są ze stypendium które wypłacane jest przez AMiSNS przed wyjazdem. Stypendium wypłacane jest w Euro natomiast osoby z prawem do stypendium socjalnego i z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzymują dodatkowe stypendium w PLN.
Przed rozpoczęciem mobilności student otrzymuję 80% kwoty stypendium, pozostałe 20% wypłacane jest po powrocie z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu dokumentacji z wyjazdu.
W ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi AMiSNS wspiera swoich studentów w poszukiwaniu miejsc zakwaterowania (np. akademiki, hostele studenckie), możliwe jest także poszukiwanie zakwaterowania we własnym zakresie.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.