plende

Studia podyplomowe

Psychologia sportu

Psychologia sportu

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest poszerzenie oraz zdobycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności praktycz-nych oraz odpowiednich kompetencji do pracy psychologa w sporcie.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia co najmniej I stopnia, zainteresowanych wspieraniem sportowców w rozwijaniu przez nich swojego potencjału oraz radzeniu sobie z przeciwnościami, a także do osób pragnących rozwijać wiedzę z zakresu psychologii sportu, zdobywać umiejętności i kwalifikacje do pracy psychologa w sporcie.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

PROGRAM STUDIÓW

Słuchacz w trakcie studiów wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu:

 • psychologii ogólnej
 • podstaw psychologii sportu
 • psychologii sportu dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych
 • metod i technik treningu psychologicznego
 • wypalenia zawodowego w sporcie
 • komunikacji w sporcie
 • podstaw teorii treningu sportowego
 • budowy i prowadzenia zespołu sportowego
 • dietetyki i sposobu żywienia w sporcie.

 

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako:

 • trener psychologiczny
 • specjalista w zakresie psychologii sportu
 • pracownik klubów sportowych
 • asystent trenera zespołu sportowego
 • doradca
 • team lider
 • facylitator.

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają dwa semestry – 230 godzin ( zajęcia prowadzone on-line)
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem
 • po zakończeniu zajęć słuchacz broni pracę dyplomową.

 Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Podobne kursy

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.