plende

Studia podyplomowe

Doradztwo zaw. z elementami coachingu

Doradztwo zaw. z elementami coachingu

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy zawodowego poprzez wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne m.in. z zakresu właściwego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Adresaci studiów

Studia kierowane są miedzy innymi do

 • nauczycieli,
 • psychologów
 • osób zainteresowanych pracą w roli doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy

 

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego: dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny;
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera

Zakres tematyczny programu studiów

 • diagnozowania potrzeb zawodowych i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • podstawowych umiejętności w komunikowaniu się
 • poznania grupowych i indywidualnych form i metod pracy w zależności od sytuacji życiowej oraz psychofizycznych uwarunkowań klienta, do których zaliczają się uczniowie i ich rodzice, a także osoby poszukujące możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia,
 • prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów oraz osoby zainteresowane do świadomego planowania własnej kariery zawodowej, trendów zawodowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • możliwości współpracy z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka

Organizacja studiów

 • Czas trwania studiów 3 semestry
 • Łączna liczba godzin zajęć 350 godziny
 • Liczba Punktów ECTS – 30
 • Forma prowadzenia zajęć – zajęcia odbywają hybrydowo z przewagą zajęć on-line (platforma Zoom)

Warunki ukończenia studiów

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • napisanie i obrona pracy dyplomowej
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów  zostanie udostępniony po zakończeniu procesu rekrutacji.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.