Administracja publiczna

Administracja publiczna

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku administracja publiczna umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych, ale także przyczyniają się do podniesienia jakości funkcjonowania administracji publicznej.

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby które swoją pracę zawodową chcą podjąć na stanowiskach administracji publicznej
 • osoby zatrudnione w organach administracji publicznej, chcące uzyskać pełne kwalifikacje

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

PROGRAM STUDIÓW

Słuchacz w trakcie studiów wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu:

 • konstytucyjnych zasad i instytucji ustroju politycznego państwa
 • prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego
 • ustroju organów i procesów decyzyjnych w administracji publicznej
 • organizacji i zarządzania w administracji publicznej
 • finansów publicznych i prawa finansowego
 • zarządzania przestrzenią publiczną
 • wybranych zagadnień z prawa pracy i prawa urzędniczego
 • funduszy UE w systemie finansów publicznych
 • dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

Absolwent będzie przygotowany do pracy urzędniczej w różnego typu organach administracji publicznej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają dwa semestry – 269 godzin (zajęcia prowadzone on-line)
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem
 • po zakończeniu zajęć słuchacz broni pracę dyplomową

 Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Podobne kursy

Administracja publiczna

Studia podyplomowe

Administracja cyfrowa

Studia podyplomowe

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.