Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji.

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem i cyberprzestępczością we współczesnym świecie
 • pracownicy administracji publicznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • pracownicy sektora bankowego i finansowego
 • osoby, dla których wiedza z tej dziedziny będzie uzupełnieniem kompetencji zawodowych.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest:

 • posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz);
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera.

ZAKRES PROGRAMOWY

 • aspekty prawne
 • inżynieria ruchu sieciowego
 • współpraca podmiotów z operatorami ISP/ICP
 • ataki oraz ochronę aplikacji webowych
 • identyfikacjea zagrożeń
 • działania prewencyjne
 • analizę powłamaniową
 • tworzenie procedur i nadzorowanie procesów
 • analizę śledczą oraz odzyskiwanie danych
 • najnowsze techniki i narzędzia związane z cyberprzestępczością.

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako:

 • menedżer IT odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • analityk zajmujący się zagadnieniami ryzyka operacyjnego
 • audytor wewnętrzny
 • pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji
 • pracownik administracji publicznej odpowiedzialny za zagrożenia cybernetyczne
 • konsultant specjalizujący się w bezpieczeństwie cyfrowym, zarządzaniu ryzykiem.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają dwa semestry – 165 godzin ( zajęcia prowadzone on-line)
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem
 • po zakończeniu zajęć słuchacz broni pracę dyplomową.

 Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Podobne kursy

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.