Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Przygotowani zostaną do praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mas mediami i Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno – wizualnych materiałów dydaktycznych.

ADRESACI STUDIÓW

 • absolwenci studiów wyższych
 • pracownicy bibliotek wszystkich typów, osoby dotychczas nie zatrudnione w bibliotece

ZAKRES PROGRAMOWY

 • bibliotekoznawstwo
 • zarządzanie zbiorami
 • opracowywanie formalne zbiorów
 • opracowywanie rzeczowe zbiorów
 • zarządzanie i marketing biblioteczny
 • metodyka pracy z czytelnikiem
 • projektowanie i tworzenie serwisów informatycznych
 • organizacja i zarządzanie bibliotekami różnego typu
 • seminarium
 • praktyka

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają 3 semestry/356 godzin
 • zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w miesiącu - sobota, niedziela -( zajęcia prowadzone on-line)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • napisanie pracy dyplomowej
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.