Polityka antydyskryminacyjna EUH-E

pakiet wsparcia psychologicznego

Polityka antydyskryminacyjna EUH-E

Zarządzenie Rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Standardu antydyskryminacyjnego - pobierz plik

Zarządzenie Rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w EUH-E - pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.