Kwestie organizacyjne

Erasmus+

Image

Kwestie organizacyjne

Wsparcie językowe online - OLS
Test biegłości językowej

Zgodnie z wytycznymi Polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestniczy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed i opcjonalnie po mobilności w ramach Online Linguistic Support (OLS).


Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski. Jeśli wśród 11 dostępnych języków nie ma języka, w którym student będzie studiował za granicą lub realizował praktykę to student nie musi podać nazwy języka i wypełnić testu biegłości językowej przed i po mobilności.

Mobility Participants User Guide for Assessment

  • jest obowiązkowy do wypełnienia przed i opcjonalnie po mobilności
  • wynik testu nie ma wpływu na wyjazd – służy jedynie do weryfikacji znajomości języka obcego przed i po mobilności
  • uczestnicy otrzymają mail z wynikami testu biegłości językowej

 

Wskazówki do logowania i wypełnienia testu OLS znajdą Państwo -  tutaj

Erasmus+ Online Linguistic Support
https://erasmusplusols.eu/pl/

KURS JĘZYKOWY ONLINE

Funkcje systemu OLS dotyczące kursów językowych on-line:

  • language courses: z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
  • tutoring: klasa wirtualna, zajęcia z nauczycielami odbywają się co drugi tydzień i trwają 0,5 h w godzinach od 9:00 do 16:00, na zajęcia słuchacze się zapisują;
  • forum: nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników;
  • news;
  • level test: test na zakończenie kursu on-line.

W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych, na stronie OLS należy skontaktować się z Helpdeskiem klikając na przycisk Zgłoś problem [Report a Problem]


Harmonogram działań
1. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w programie Erasmus+ (studia, praktyka) jest zobowiązana do wypełnienia testu językowego on-line.
2. Każda osoba zakwalifikowana otrzyma mailowo licencję z systemu OLS, z prośbą o wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej przed mobilnością.
3. Obowiązek wypełnienia testu przez mobilnością i opcjonalnie po jej zakończeniu jest jednym z elementów umowy finansowej zawieranej przed wyjazdem na studia, praktykę w ramach programu Erasmus+

 

 

1. UBEZPIECZENIE
Każdy wyjeżdżający jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.
Studenci wyjeżdzający zobowiązani są posiadać ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warunkiem otrzymania z NFZ karty jest posiadanie zaświadczenia z Uczelni potwierdzającego udział w programie Erasmus+. NFZ wystawia EKUZ najwcześniej miesiąc przed wyjazdem za granicę. Przy wyjazdach do krajów z poza UE należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie w firmie ubezpieczeniowej.
Należy pamiętać o obowiązku posiadania dodatkowych ubezpieczeń; NW (Studia, praktyka) oraz OC (praktyka) i ich udokumentowania w AMiSNS jeszcze przed wyjazdem.

 

2. PODRÓŻ, ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
Koszty podróży oraz zakwaterowania i wyżywienia pokrywane są ze stypendium które wypłacane jest przez AMiSNS przed wyjazdem. Stypendium wypłacane jest w Euro natomiast osoby z prawem do stypendium socjalnego i z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzymują dodatkowe stypendium w PLN.
Przed rozpoczęciem mobilności student otrzymuję 80% kwoty stypendium, pozostałe 20% wypłacane jest po powrocie z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu dokumentacji z wyjazdu.
W ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi AMiSNS wspiera swoich studentów w poszukiwaniu miejsc zakwaterowania (np. akademiki, hostele studenckie), możliwe jest także poszukiwanie zakwaterowania we własnym zakresie.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.