Uczelnie partnerskie

Erasmus+

Image

Uczelnie partnerskie

  1. Evangelische Hochschule Berlin (EHB), Niemcy - Pielęgniarstwo

           https://www.eh-berlin.de/

 

  1. Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś - Pielęgniarstwo

          https://en.grsu.by/index.php?lang=en

           (współpraca wstrzymana)

 

  1. Uniwersytet Medyczny imienia I. Horbachevskego, Tarnopol, Ukraina                                                                                                                 https://www.tdmu.edu.ua/

 

  1. Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neumünster, Niemcy - Pedagogika

           https://www.ehks-nms.de/

 

  1. Wolny Uniwersytet Berliński, Niemcy  -  Pedgogika, psychologia – w przygotowaniu

          https://www.fu-berlin.de/

 

  1. Dunarea de Jos - University of Galati, Rumunia  -  Zarządzanie, pielęgniarstwo

           https://www.ugal.ro/

 

  1. German Poland Bridge Group, Berlin, Niemcy    -  Administracja, zarządzanie

          https://gpb-group.pl/ 

 

8. Academia Baltica e.V.,Lubeka, Niemcy - Administracja, zarządzanie, pedagogika

           http://www.academiabaltica.de/

 

9. West University of Timișoara, Timișoara, Rumunia - Pedagogika

           https://ri.uvt.ro/contacte-2/?lang=en

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.