Ratownictwo medyczne

studia I stopnia

Ratownictwo medyczne

Ciekawy i perspektywiczny zawód dla ludzi dynamicznych i ambitnych, niebojących się podejmować szybkich decyzji. Możliwość bezpośredniego ratowania życia drugiemu człowiekowi daje niesamowitą satysfakcję.

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek po 16:00, sobota, niedziela) natomiast przy odpowiedniej ilości chętnych istnieje możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych  także w systemie od poniedziałku do piątku (dziennym lub wieczorowym). Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe częściowo wymagają  zaangażowania studenta w dni powszednie.
Kształcenie prowadzone jest czteroetapowo: student otrzymuje informacje teoretyczne zgodne z najnowszą wiedza medyczną, ułożone w ciekawy układ programowy; zdobytą wiedzę konfrontuje na ćwiczeniach odbywających się na trenażerach i fantomach w nowoczesnym Centrum Symulacji i Dydaktyki Medycznej. Nabyte w ten sposób umiejętności na kolejnych etapach (trzeci i czwarty) pozwalają na sprawdzenie się w kontakcie z pacjentem pod nadzorem opiekuna prowadzącego zajęcia w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespołach ratownictwa medycznego, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz w innych oddziałach szpitalnych oraz w ramach praktyk zawodowych.
 

Przedmioty z podstawowych nauk medycznych tj. anatomia, fizjologia, patologia czy biochemia mają za zadanie przybliżyć studentowi tajniki ciała ludzkiego. Dzięki zastosowaniu w procesie edukacji modeli wraz z wirtualnym stołem anatomicznym nauka jest przyjemna, choć nie zawsze możemy obiecać że lekka. Praca z człowiekiem w tym szczególnym okresie jakim jest nagłe i niespodziewane zachorowanie skutkujące stanem zagrożenia życia lub wypadkiem mogącym pozbawić naszego pacjenta pełni zdrowia wymaga specjalnych umiejętności z obszaru nauk behawioralnych i społecznych. Etyka, prawo, psychologia czy socjologia stanowią element nieodzowny w kształceniu umiejętności koniecznych ratownikowi medycznemu w jego pracy.  Element nauk klinicznych to wiedza z zakresu  medycznych czynności ratunkowych w chorobach wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, neurologii, psychiatrii, położnictwie i ginekologii.  Pamiętamy również,  że podstawy jak sama nazwa wskazuje są głównym elementem i aby stać się specjalistą na początku trzeba umieć wykonać takie czynności jak badanie pacjenta i poznać tajniki wykonania podstawowych zabiegów medycznych.
Tok studiów przewiduje stałe poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych naszych studentów.
Jesteśmy uczelnią, w której udało się zebrać pasjonatów - specjalistów z medycyny ratunkowej, potrafiących przekazać swoje ogromne umiejętności praktyczne, a teraz robimy to jeszcze lepiej, ciekawiej z większym rozmachem dzięki Nowoczesnemu Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
 
Student będzie zdobywał wiedzę i umiejętności w okresie 6 semestrów.
Część zajęć o charakterze wykładowym mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy zoom.

Student ponadto ma możliwość wyboru jednego z dwóch modułów  realizowanych w czasie studiów:
 
Stany nagłe w chorobach przewlekłych i nowotworowych
 
Pierwszy z modułu do wyboru dla studenta to mimo swej nazwy niekoniecznie kojarzącej się wprost z działaniami ratownika, stanowi dla niego w pracy duże wyzwanie. Coraz większą grupę w codziennej praktyce stanowią pacjenci chorujący na choroby przewlekłe i pacjenci onkologiczni. Stając oko w oko  z pacjentem u którego ból jest dominującym problemem i usłyszawszy co pacjent już otrzymał stajemy przed pytaniem na które nie zawsze każdy umie odpowiedzieć - Czy mogę podać kolejną dawkę środka przeciwbólowego, jeśli pacjent przyjął ich już tak wiele? Jak mam się zachować wobec duszności, niepokoju, obezwładniającego bólu? Na to i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć na zajęciach ze stanów nagłych w onkologii, jak postępować wobec pacjentów dializowanych czy objętych opieką paliatywną.      
 
Ratownictwo wodne i turystyczne
 
Drugi z modułów do wyboru dla studenta ratownictwa medycznego daje możliwość zdobycia uprawnień ratownika wodnego. W trakcie edukacji odbędą się wszystkie wymagane zajęcia praktyczne oraz teoretyczne tj. organizacja ratownictwa wodnego, sprzęt, pływanie i techniki ratownictwa wodnego. Zajęcia te częściowo realizowane są jako element obozu sprawnościowego. Zajęcia z tego modułu odbywają się od IV semestru.  W module tym zawarte są również elementy postępowania w przypadku zagrożeń środowiskowych, a pomysły na realizację zajęć mogą zadziwić niejednego dydaktyka.   
 
Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku ratownictwo medyczne.
 
 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.