Promocje dla kandydatów

rekrutacja

Doradztwo zaw. z elementami coachingu

Doradztwo zaw. z elementami coachingu

 • 00:00:00

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy zawodowego oraz szkolnego doradcy zawodowego poprzez wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne m.in. z zakresu właściwego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

ADRESACI STUDIÓW

 • studia kierowane są do nauczycieli, psychologów oraz osób zainteresowanych pracą doradcy zawodowego w szkołach i instytucjach rynku pracy

ZAKRES PROGRAMOWY

 • diagnozowania potrzeb zawodowych i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • podstawowych umiejętności w komunikowaniu się
 • poznania grupowych i indywidualnych form i metod pracy w zależności od sytuacji życiowej oraz psychofizycznych uwarunkowań klienta, do których zaliczają się uczniowie i ich rodzice, a także osoby poszukujące możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia,
 • prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów oraz osoby zainteresowane do świadomego planowania własnej kariery zawodowej, trendów zawodowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • możliwości współpracy z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają trzy semestry /350 godzin/
 • zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w miesiącu - sobota, niedziela - (zajęcia prowadzone on-line)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • napisanie pracy dyplomowej
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 Osoby uprawnione do uzyskania zniżki w czesnym - szczegóły

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.