Studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie

Image

Studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie

Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku (www.amisns.edu.pl -> oferta). 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na poszczególnych kierunkach podlega limitom.
 
Rekrutacja krok po kroku:
 • zapoznaj się z zasadmi naboru na wybrany kierunek studiów na stronie głównej systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 • załóż konto w systemie IRK i uzupełnij swoje dane osobowe
 • wybierz kierunek studiów, na który aplikujesz
 • wygeneruj, wydrukuj i podpisz podanie - wejdź: moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne - wydruk podań
 • wydrukuj i uzupełnij dokumenty rekrutacyjne odpowiednie dla wybranego przez Ciebie kierunku studiów (dostępne na stronie w zakładce IRK ->REKRUTACJA)
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł (szczegóły poniżej)
 • skompletuj wszystkie pozostałe dokumenty wymagane do rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
Wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Centrum Rekrutacji pok. 110 od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 16:00
lub przesłać pocztą / kurierem w terminie 14 dni od dnia rejestracji w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:
 
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Centrum Rekrutacji (imię i nazwisko kandydata)
ul. Lotnicza 2
82 - 300 Elbląg
 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA - SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Rekrutacji >>> KONTAKT <<<

 

Płatności

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85zł (studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, studia pomostowe) 

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr rachunku bankowego:
66 2030 0074 5385 0001 1290 4187 (nr konta wyłącznie do dokonania opłaty rekrutacyjnej)
BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

W tytule wpłaty prosimy o podanie danych w następującej kolejności:

 • nazwisko
 • imię
 • kierunek studiów.

 

Dodatkowo w tym roku została dla kandydatów przygotowana oferta obniżająca czesne - wejdź i sprawdź


W tym roku została dla Absolwentów przygotowana oferta obniżająca czesne - wejdź i sprawdź

Opłaty za studia mozna dokonać w 10-ciu ratach (za wyjątkiem roku kończącego) - rok kończący w 8-miu ratach. Termin płatności rat upływa 15-go dnia każdego miesiąca, tj.:
 • w semestrze zimowym - od października do lutego
 • w semestrze letnim - od marca do lipca.
Opłaty można wnosić zaliczkowo w terminach innych niż przewidziane raty (nie przekraczając wyznaczonych terminów).
Termin płatności całości czesnego upływa z dniem:
 • w semestrze zimowym - 30 września
 • w semestrze letnim - 28 lutego.

W związku z elektronicznym systemem księgowania czesne wpłacone na konto uczelni będzie zaliczone z dniem wpływu na konto, a nie z datą wpłaty. Za opóźnienia w płatnościach pobierana jest opłata w wysokości 10zł do każdej raty wpłaconej po wyznaczonym terminie.

Studentów obowiązuje raz w roku akademickim opłata ubezpieczenia OC + NNW.
 
ZAJĘCIA NA STUDIACH STACJONARNYCH
Uwaga! Zajęcia na kierunku psychologia w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku, a w trybie niestacjonarym w weekendy.
Natomiast na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i fizjoterapia studia stacjonarne są w trybie weekendowym co oznacza, że zajęcia odbywają się od czwartku - od godz. 16.00 do niedzieli.
Część zajęć o charakterze wykładowym mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy zoom.
Student będzie zdobywał wiedzę i umiejętności w okresie 6 semestrów, a absolwent uzusykuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych. 
 
ZAJĘCIA NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
Zajęcia na tych kierunkach studiów, które są prowadzone w trybie niestacjonarnym odbywają się w weekendy.
 
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych ma również korzystną ofertę pakietów rabatowych - szczegóły znajdziecie w zakładce REKRUTACJA/PROMOCJE DLA KANDYDATÓW
 
Opłaty w roku akademickim 2021/2022

kierunek

studia I stopnia

jednorazowa opłata/w ratach

(za semestr w pln)

studia II stopnia

jednorazowa opłata/w ratach

(za semestr w pln)

jednolite studia magisterskie

jednorazowa opłata/w ratach

(za semestr w pln)

administracja

niestacjonarne

2100/2350

niestacjonarne

2300/2550

-

pedagogika

niestacjonarne

2100/2350

niestacjonarne

2300/2550

-

pielęgniarstwo

stacjonarne

3200/3450

stacjonarne

2900/3150

-

położnictwo

3800/4050

-

-

ratownictwo

medyczne

stacjonarne

3200/3450

-

-

zarządzanie

niestacjonarne

2100/2350

-

-

bezpieczeństwo

wewnętrzne

niestacjonarne

2300/2550

-

-

psychologia

-

-

stacjonarne / niestacjonarne

(tryb zaoczny)

3200/3450

psychologia

-

-

stacjonarne (tryb dzienny)

3500/3750

fizjoterapia

-

-

stacjonarne

3400/3650

Studia pomostowe

na kierunku

pielęgniarstwo

2500

-

-

Studia pomostowe

na kierunku

położnictwo

2500

-

-

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.