Aktualności

uczelnia

Studenci psychologii w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

W dniu 31.10.2021 roku studenci II roku psychologii mieli okazję poznać pracę psychologiczną oraz wychowawczą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim. W/w tematy oraz historię placówki obszernie omówił Pan Dyrektor Sławomir Żukowski. Przedstawił on kwestie związane z organizacyjno - prawnymi aspektami funkcjonowania placówki, specyfikę pracy z przebywającymi tam nieletnimi, jak również szeroki wachlarz oddziaływań, których są adresatami. Studenci mieli okazję zobaczyć placówkę, jak również funkcjonującą przy niej szkołę. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w dyskusji oraz zadawali szereg pytań dotyczących nie tylko samej pracy z nieletnimi, ale także trudności, z którymi mierzą się zatrudnieni tam wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy oraz pozostały personel.

mgr Katarzyna Iwanowska, wykładowca na kierunku psychologia

 

 

 

 

IMG20211031100748   IMG20211031111751  IMG20211031112011  IMG20211031112036

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.