Aktualności

uczelnia

Wizyta studyjna studentów Pedagogiki w „Domu Pod Cisem” w ramach zajęć przedmiotu Profilaktyka Społeczna

,,Mówi się, że stare domy mają duszę" tymi słowa 13 grudnia przywitała studentów kierunku pedagogika Pani Justyna Duks – Dyrektor ds. Rozwoju w Elbląskim Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w „Domu Pod Cisem” - podmiocie ekonomii społecznej. Studenci w trakcie wizyty mieli możliwość nie tylko zapoznania się z efektami realizacji poszczególnych inicjatyw społecznych, ale przede wszystkim poznania specyfiki związanej z praktycznymi aspektami działań realizowanych na rzecz szeroko rozumianego rozwoju społecznego.

„Dom Pod Cisem” to miejsce wyjątkowe na mapie miasta Elbląga i powiatu elbląskiego, ponieważ to właśnie tutaj realizowane są działania mające na celu aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznych. W skład tego podmiotu wchodzi Sklep Społeczny pod Cisem, Kawiarnia pod Cisem, Hostel pod Cisem, Dom sąsiedzki oraz siedziba Centrum Integracji Społecznej.

Warto podkreślić, że Centrum Inicjatyw Społecznych realizuje projekty, których celem jest wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. Przez 24 miesiące 92 osoby w wieku 15-64 lat pracują nad zmianą swojej aktywności społecznej i zawodowej. Projekt skierowany jest także do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Należą do nich m. in.: osoby długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne. Specyfika tych grup jest bardzo różnorodna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia zatrudnienia. Dlatego też zadaniem kadry Elbląskiego CIS jest podtrzymanie i rozwój tej motywacji, tak by osoba kończąca udział w projekcie mogła swobodnie poruszać się na rynku pracy, a poprzez zdobyte kwalifikacje i umiejętności potrafiła pracę znaleźć i ją utrzymać.

Najważniejszym krokiem w projekcie jest określenie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowo-społecznej dla każdego uczestnika. Na tej podstawie odbywają się spotkania ze specjalistami – doradcą zawodowym, psychologiem, trenerem pracy, których zadaniem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych każdej osoby objętej wsparciem. Ale nie tylko, bo spotkania takie bardzo mocno wpływają na rozwój umiejętności osobistych związanych choćby z samodzielnym planowaniem działań, komunikacją z ludźmi, a bardzo często wiarą we własne możliwości co jest największą mocą tychże projektów.

 

 

 2  3  4  5  6      
 7  8  10  12  14      

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.