Aktualności

uczelnia

Studenci Pedagogiki jako organizatorzy spotkań profilaktycznych z wychowankami Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 

Studia na kierunku pedagogika, to nie tylko nauka, ale również możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Udowodnili to Pan Jacek Szulecki oraz Pan Patryk Ochałek, studenci I roku pedagogiki na studiach licencjackich, będący również członkami Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów. W trakcie całego roku akademickiego zorganizowali trzy spotkania z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim. Ostatnie z tegorocznych spotkań odbyło się 15 czerwca 2022 r. Nasi studenci zorganizowali je w  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, który przeznaczony jest wyłącznie dla dziewcząt. Wszystkie spotkania miały charakter profilaktyczny i odbywały się pod tytułami: „Profilaktyki uzależnień” oraz „Narkomania choroba duszy i ciała”. Istotne i warte podkreślenia jest to, że Panowie powyższe spotkania organizowali i prowadzili przy wsparciu profesjonalnych terapeutek. Każde ze zorganizowanych spotkań, cieszyło się zainteresowaniem młodych ludzi biorących w nich udział, co potwierdzają wypowiedzi Pana Jacka i Pana Patryka, którzy podsumowali je w następujący sposób:

 

„Dostaliśmy mnóstwo pozytywnych, miłych wiadomości i spotkało się to z zainteresowaniem wśród terapeutów, jak i samych chłopców. Dlatego postanowiliśmy działać dalej.”

 

„Po spotkaniu z dziewczynami w Kwidzynie usłyszeliśmy od nich liczne podziękowania za przybycie. Uczestniczki sprawiały wrażenie zainteresowanych. Spotkanie uważam za bardzo udane”.

 

Oprócz powyższych wydarzeń Pan Jacek i Pan Patryk w dniu 04.06.2022 r. uczestniczyli  również w Zjeździe Absolwentów Terapii Odwykowej w Prabutach. Zostali na nie zaproszeni jako obserwatorzy przebiegu tego typu wydarzeń, które są istotnym elementem podejmowanej działalności terapeutycznej na Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu w Prabutach. Spotkanie, w którym uczestniczyli nasi studenci trwało kilka godzin i składało się z dwóch części. Pierwsza część to czytanie prac przez pacjentów aktualnie będących na leczeniu i udzielanie informacji zwrotnych przez wszystkich uczestników spotkania. Stanowi to bardzo ważny element terapii, ponieważ jak zauważają sami terapeuci, dla osób aktualnie uczestniczących w terapii cennym jest usłyszeć coś budującego, od osób które też ukończyły tą samą terapię i długie lata są trzeźwi. Druga część tego wydarzenia odbyła się w węższym gronie, uczestniczyli w nim jedynie absolwenci i terapeuci. Jak podkreślił Pana Jacek:

 

„Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze pełnej otwartości i zrozumienia”.

 

Pan Jacek Szulecki i Pan Patryk Ochałek, jako reprezentanci Koła Naukowego i studenci  pedagogiki zostali zaproszeni na kolejne zjazdy, w których, jak podkreślają, na pewno wezmą udział. 

 

Korzystając z okazji chciałbym serdecznie pogratulować Panu Jackowi i Panu Patrykowi wspaniałych inicjatyw i zaangażowania, w działania profilaktyczne, na rzecz wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i życzyć niesłabnącego zapału we wspieraniu młodych ludzi w ich dążeniu do lepszego jutra. 

 

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

                                                          dr Piotr Kulikowski 

 

1jpeg  2jpg 4jpg 

 

3jpg 5jpg 6jpg

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.