Władze uczelni

Rektor dr Zdzisław Dubiella, prof. AMiSNS

Rektor EUH E prof. Z. Dubiella 1
 
Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Trzeba ją podejmować rozważnie, bowiem wyższe wykształcenie to przepustka do szeroko pojętej kariery zawodowej. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych to wyjątkowe miejsce, w którym studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą aktywnie i z powodzeniem rozpocząć zawodowe życie. Oferujemy dobre warunki studiowania w nowoczesnych budynkach, świetną atmosferę, stałe opłaty za studia oraz stypendia i nagrody. Studentom umożliwiamy rozwijanie swoich pasji w ramach kół naukowych i organizacji studenckich.

Za ważne osiągnięcia w historii Uczelni uważam skompletowanie dobrego, stabilnego zespołu wykładowców, w którym ponad 20 osób ma tytuł profesora zwyczajnego. Ważne jest przy tym, iż ludzie ci identyfikują się ze swoim miejscem pracy, budując prestiż naszej Uczelni. Dumny jestem także z liczby naszych absolwentów, których jest już ponad dziesięć tysięcy. Jak twierdzą ich pracodawcy, są oni doskonale przygotowani do wykonywania zawodu, szybko awansują, pełniąc już na początku kariery odpowiedzialne stanowiska. Jest to efekt przyjętej strategii, w wyniku której Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych stała się wyższą uczelnią zastosowań. W przeciwieństwie do innych szkół nie prowadzi się u nas wykładów nadmiernie teoretycznych, oderwanych od życia. Chodzi nam bowiem o przygotowanie studentów do praktycznej działalności w dziedzinie medycyny, biznesu, administracji, pedagogiki, ochrony zdrowia. Rynek pracy stawia przed absolwentami uczelni wyższych coraz większe wymagania. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych pomaga swoim studentom i absolwentom. Otrzymują oni pomoc ze strony uczelnianego Centrum Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów. Przesunięty moment wyboru kierunku i specjalności studiów pozwala zmniejszyć ryzyko płynące ze zmian trendów na rynku pracy. Nasz absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w rożnych, często skomplikowanych okolicznościach, jakie występują w szybko zmieniającym się świecie. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że w sytuacji dokonujących się przemian cywilizacyjnych, rośnie oczekiwanie na pracę coraz wyższej jakości, co zależy w dużej mierze od jakości kształcenia. Zagwarantowanie tej jakości kształcenia jest głównym celem działania zarówno organów Uczelni jak i jej kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej.
 
Rektor Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dr Zdzisław Dubiella, prof. AMiSNS został odznaczony w 2011 roku Medalem Złotym za długoletnią służbę, a w 2017 Złotym Krzyżem Zasługi.

Prorektor ds. rozwoju uczelni dr Magdalena Dubiella - Polakowska, prof. AMiSNS

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ochrony Środowiska. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Specjalizuje się w pedagogice społecznej. Opracowała program autorski "Wychowanie proekologiczne" przyjęty do realizacji w 1994 roku. W swojej pracy doktorskiej zajęła się działalnością oświatową, kulturalną i opiekuńczą w środowisku lokalnym Elbląga w latach 1945-2000.

Z referatem naukowym wystąpiła m.in. na międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce zdrowia człowieka w jego egzystencji. Jej artykuły publikowane były na łamach prasy naukowej w Rosji i Bułgarii. Przeprowadziła też badania pilotażowe dotyczące następujących zagadnień: Elbląg w świadomości mieszkańców, Udział mieszkańców w życiu kulturalnym miasta. Obecnie w obszarze jej naukowych zainteresowań pozostają problemy dotyczące przemocy wobec nieletnich w rodzinie.

Jej credo życiowe brzmi: Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi. Najchętniej aktywnie wypoczywa na świeżym powietrzu. Bardzo lubi spacerować nad morzem i po urokliwych Borach Tucholskich.
 
Prorektor ds. studenckich dr Magdalena Dubiella - Polakowska została odznaczona w 1984 roku Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2011 Medalem Złotym za długoletnią służbę.

Prorektor ds. kształcenia dr Izabela Seredocha, prof. AMiSNS

DSC 0203 m2
 
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania naukowe: zarządzanie komunikacją w organizacji, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Dorobek naukowy:
  • 6 monografii naukowych, z tego 3 we współautorstwie;
  • ponad 100 artykułów i rozdziałów w monografiach z zakresu m.in. zarządzania publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej w administracji publicznej;
  • ponad 60 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; około 20 publikacji pod redakcją, 11 opublikowanych recenzji monografii, - redakcja Act Elbingensia.
Przynależność do organizacji i stowarzyszeń: Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego (członek od 2006), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku (członek w latach 2006-2015), Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantata" (członek honorowy od 2007), Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu (członek zarządu w latach 2006-2013), Stowarzyszenie „Akademia Bałtycka” (członke zarządu 2008-2009), Kapituła przy Teatrze im. A. Sewruka (przewodnicząca kapituły), członek Kapituły nominującej do Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego (od 2015), Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN OSTRÓDA w Ostródzie (członek od 2019)

Inne formy aktywności: Koordynator Programu (z ramienia AMiSNS) pn. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem realizowanego przez Związek Banków Polskich, Centrum Informacji Gospodarczej w Gdańsku, Biuro Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitor (od września 2013), członek Rady Elbląskiego Parku Technologicznego (od listopada 2016), członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu (od 2002 roku),członek komitetu redakcyjnego zeszytu naukowego Acta Elbingensia (od 2004 roku), redaktor tematyczny Act Elbingensia, seria: zarządzanie publiczne (od lipca 2013).

Odznaczenia: Medal Srebrny za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP - 2011, Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP - 2011.

Zainteresowania i pasje: narty, tenis ziemny, jazda na rowerze, podróże, kino, teatr, dobra książka.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.