Acta Elbingensia

wydawnictwo

Organizacje pozarządowe w Elblągu. Ludzie-działania-współpraca z samorządem

Organizacje pozarządowe w Elblągu. Ludzie-działania-współpraca z samorządem

Organizacje pozarządowe w Elblągu.
Ludzie-działania-współpraca z samorządem
Karolina Ciechorska-Kulesza, Cezary Obracht-Prondzyński

Format B5, Objętość 256 strony,

Oprawa miękka, klejona,

 ISBN:978-83-89113-48-1

Wydawnictwo EUH-E

Opis książki

Bezpośrednią przesłanką podjęcia prezentowanych w książce badan było zainteresowanie władz samorządowych Elbląga oceną relacji między samorządem a organizacjami pozarządowymi w kontekście planów związanych z przygotowaniem wieloletniego planu współpracy.
     Autorzy zastosowali dwie techniki badawcze: pogłębione wywiady swobodne oraz zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami elbląskich organizacji pozarządowych. W sumie przeprowadzono 27 indywidualnych wywiadów swobodnych oraz dwa tzw. „fokusy”. Wywiady poprzedzała analiza materiałów zastanych: dostępnej literatury, materiałów źródłowych (w tym urzędowych i organizacyjnych) oraz dotychczasowych badań opisujących sferę pozarządową w Elblągu i procedury współpracy z samorządem.
     Autorzy odnieśli także uzyskane wyniki do ogólnopolskich wyników badań, w tym związanych z ocenami zaufania do organizacji społecznych, a także dotyczących obszarów ich działalności. Dzięki zastosowanym metodom udało się uzyskać pełniejszy obraz elbląskiego środowiska pozarządowego, niż początkowo zakładano. Taka też była specyfika przyjętego scenariusza badawczego, który nie zamykał obszarów penetracji i umożliwiał samodzielne refleksje uczestnikom badań. Z przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami organizacji pozarządowych uzyskano możliwie pełny obraz elbląskich organizacji. Mimo sygnalizowanych problemów i trudności autorzy zobaczyli ogromne zaangażowane ich przedstawicieli w różnorodne przedsięwzięcia. Za opowieściami liderów i animatorów kryje się autentyczna praca dziesiątek wolontariuszy, członków stowarzyszeń, sympatyków, kooperantów skierowana na pomoc wielu ludziom, na angażowanie i mobilizowanie, na animowanie różnych zdarzeń, na budowanie społecznych więzi, na wspieranie i angażowanie młodych.
     Prezentowany materiał jest nie tylko ciekawą opowieścią o organizacjach pozarządowych, ale także o samym Elblągu doby transformacji. Są tu bowiem informacje o społeczeństwie, strukturze społecznej, o funkcjonowaniu elit, ale i o uprzedzeniach, nieufności, podziałach środowiskowych. I choć rozmówcy nie ukrywali, że są problemy, bariery i kłopoty w prowadzeniu działalności społecznej, to jednocześnie autorzy są pod wrażeniem ich aktywności, którą dane im było opisać.

Data

19 kwiecień 2012

Tagi

katalog publikacji

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.