Acta Elbingensia

wydawnictwo

Pro Memoria Wincenty Mazurkiewicz (1938-2004)

Pro Memoria Wincenty Mazurkiewicz (1938-2004)

Józef Borzyszkowski

Format B5, Objętość 590 stron,

Oprawa miękka, klejona,

folia matowa

ISBN:978 83-89113-24-4

ISBN:978 83-89079-94-7

Wydawnictwo EUH-E i Instytut Kaszubski

 

Spis treści


Wstęp - Józef Borzyszkowski - Zwykły szkolny z serca Borów Tucholskich
Część I zawiera rozdziały:


Ojciec i syn - rodzina
Wincenty Mazurkiewicz, Życiorys ojca - Jan Mazurkiewicz
(1892-1952);.Jan Mazurkiewicz, Los żołnierza. Część III: W armii polskiej;
List Jerzego Mazurkiewicza z Anglii do siostry Jadwigi w Bydgoszczy;
Epitafium dla Jerzego Mazurkiewicza - 11 wrzesień 2003;
Józef Borzyszkowski, Droga życiowa Wincentego – między Pruszczem k. Tucholi a Śliwicami; Leszek Tryc, Nad mogiłą Wincentego Mazurkiewicza; Wspomnienie żony Wincentego - Anny Mazurkiewicz; Katarzyna Mazurkiewicz, Wspomnienie o Ojcu i wybrane j ego listy do młodszej córki Marii z lat 1987-1988; Alojzy Lipkowski, Witek: Znajomy - Kolega - Przyjaciel.


Część II


.Listy i artykuły-wypowiedzi Wincentego Mazurkiewicza, słane do redakcji czasopism oraz Kronika szkoły; Listy do redakcji „Tygodnika Powszechnego"; Wypowiedzi i artykuły:
O „światopoglądzie naukowym " dyskusyjnie (1968); Przeciw konformizmowi (czyli rzecz o lakiernikach); O świadomy wybór światopoglądowy (1971);Warunki skuteczności kar;O pewnej uroczystości szkolnej (1971) ;[Do] –Redakcji „PromocjiPomorskich";
Ukształtował mnie dom rodzinny; Osobliwości przyrodnicze gminy Śliwice;
Alojzy Bruski„Grab" bohater tragiczny; Kronika Szkoły Okoniny Nadjeziorne 1959-1973.

Część III


Śliwicki „Orfeusz" i ks'. Erhard Staniszewski w spuściźnie Wincentego Mazurkiewicza;
Kronika Towarzystwa Śpiewu „Orfeusz" w Śliwicach 1932 r.; Śliwicki „Orfeusz" śpiewa od 100 lat ; Historia Towarzystwa Śpiewu „Orfeusz" w Śliwicach; Wincenty Mazurkiewicz, Wspomnienie o Księdzu Prałacie Erhardzie Staniszewskim;
Wincenty Mazurkiewicz, Wszystko zaczęło się zimowego dnia 13 stycznia 1906r.;
Grażyna Wilkowska, Drodzy Przyjaciele Szkoły, Kochani Nauczyciele i Uczniowie;
Pożegnania z łamów „Tygodnika Tucholskiego" i innych;

Część IV


Diariusz Wincentego Mazurkiewicza i jego szlaki rowerowe; Dzienniki W. Mazurkiewicza z lat 1970-2004; W. Mazurkiewicz, Szlaki rowerowe w okolicach Śliwie
Zakończenie - Józef Borzyszkowski
Wincenty Mazurkiewicz i Śliwice w moim życiu i pamięci.

Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami ze zbiorów Rodziny Wincentego Mazurkiewicza , Redaktora tomu i Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej.
*
Książkę otwiera wstęp prof. Józefa Borzyszkowskiego, który na swą wymowę i synteze postaci bohatera i jego działalności

Data

17 październik 2008

Tagi

katalog publikacji

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.