Acta Elbingensia

wydawnictwo

Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych

Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych

Urszula Sokal

Format B5, Objętość 212stron,

Oprawa miękka, klejona

ISBN:83-7308-489-4

Wydawnictwo EUH-E

Opis książki

Książka przedstawia więzi uczuciowe jako niezwykle istotny element życia rodzinnego, zarówno w rodzinach rozwiedzionych, jak i pełnych. Zwraca uwagę na szczególny okres rozwoju człowieka – okres relacji pomiędzy dorosłymi dziećmi i ich rodzicami. W książce przedstawione są informacje teoretyczne dotyczące problematyki rozwodów i więzi uczuciowych oraz wyniki badań własnych Autorki. Więź uczuciową analizowano w odniesieniu do myśli, uczuć, pragnień i postaw, jakie miały dorosłe córki i synowie w odniesieniu do swoich matek i ojców. Konsekwencje rozwodu wywierają istotne znaczenie dla wzajemnych relacji ojciec - córka, czy ojciec – syn, ale nie są jedynym czynnikiem, który te relacje osłabia.

Wielkim atutem tej publikacji jest to, że jest jedną z niewielu książek opisujących relacje dorosłych już dzieci z rozwiedzionymi rodzicami.

Adresatami prezentowanej pozycji są  studenci kierunków pedagogika, psychologia, nauczyciele, terapeuci rodzinni, osoby zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie, pracownicy poradni różnego typu.

SPIS TREŚCI

Wstęp 

Rozdział pierwszy
Więzi uczuciowe jako element życia rodziny


1. Rodzina i jej przemiany
2. Od więzi społecznej do uczuciowej
3. Więź uczuciowa w rodzinie
 3.1. Rozwój uczuciowy od dzieciństwa do dorosłości
 3.2. Przegląd badań nad więzią uczuciową dzieci z rodzicami
 3.3. Znaczenie matki i ojca w życiu dziecka
 3.4. Stawanie się dorosłym
 3.5. Charakterystyka więzi uczuciowej w rodzinach rozwiedzionych

Rozdział drugi
Rozwód i jego konsekwencje


1. Rozwód jako zjawisko społeczne
2. Sytuacja rozwodowa w rodzinie
3. Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców
4. Konsekwencje rozwodu dla dzieci

Rozdział trzeci
Więź uczuciowa w rodzinach rozwiedzionych i pełnych


1. Uwagi metodologiczne
2. Myślenie o rodzicach dorosłych dzieci z rodzin rozwiedzionych i pełnych
 2.1. Rodzaj myślenia
 2.2. Częstotliwość myślenia
 2.3. Wspomnienia o rodzicach
 2.4. Zachowanie przez dzieci wspomnień o rodzicach
 2.5. Sądy dzieci o stosunku rodziców do ich planów życiowych
3. Uczucia kierowane przez dzieci do rodziców i odbierane od nich w obu typach rodzin
 3.1. Uczucia kierowane przez dzieci do rodziców
 3.2. Uczucia odbierane przez dzieci od rodziców
 3.3. Zainteresowanie rodziców sprawami dzieci
4. Pragnienia odczuwane przez dzieci w rodzinach rozwiedzionych i pełnych
 4.1. Pragnienie kontaktu dzieci z rodzicami
 4.2. Kontakt dzieci z rodzicami
 4.3. Oczekiwane przez badanych cechy rodziców
5. Wzajemne postawy ujawniające się w atmosferze życia rodzinnego
 5.1. Atmosfera w okresie dzieciństwa badanych
 5.2. Obecna atmosfera domowa

Rozdział czwarty
Uwarunkowania więzi uczuciowej w rodzinach rozwiedzionych


1. Okoliczności rozwodu
2. Więź uczuciowa dziecka z rodzicami i jej uwarunkowania

Zakończenie
Aneksy
Bibliografia
Summary

Data

19 czerwiec 2005

Tagi

katalog publikacji

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.