Acta Elbingensia

wydawnictwo

Wybrane aspekty współczesnego bezpieczeństwa narodowego. Od antyterroryzmu do bezpieczeństwa energetycznego

Wybrane aspekty współczesnego bezpieczeństwa narodowego. Od antyterroryzmu do bezpieczeństwa energetycznego

Krzysztof Kubiak, Wojciech J. Janik, Tomasz Szulc                                                                                                                    

Format A5, Objętość 157 strony,

Oprawa miękka, klejona

ISBN:978-89113-74-0

Wydawnictwo EUH-E

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1
WSPÓŁCZESNE SYSTEMY ANTYTERRORYSTYCZNE – WYBRANE MODELE EUROPEJSKIE
ORAZ POLSKA PREORIENTACJA I IMPLEMENTACJA PRAWNA
1.1. Terroryzm – próba charakterystyki zjawiska
1.1.1. Analiza definicji terroryzmu
1.1.2. Terroryzm islamski
1.1.3. Problem terroryzmu islamskiego w Unii Europejskiej
1.1.4. Przeciwdziałanie terroryzmowi islamskiemu w Unii Europejskiej
1.1.5. Podsumowanie
1.2. Podmioty międzynarodowe w systemie przeciwdziałania terroryzmowi
1.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
1.2.2. Unia Europejska
1.2.3. Rada Europy
1.3. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim ustawodawstwie karnym
1.4. Europejskie systemy antyterrorystyczne a polska preorientacja i implementacja
1.4.1. Systemy antyterrorystyczne w wybranych krajach Europy
1.4.2. Polski system antyterrorystyczny – powstanie oraz główne założenia
1.4.3. Centrum Antyterrorystyczne w polskim systemie antyterrorystycznym
Podsumowanie


ROZDZIAŁ 2
SKROPLONY GAZ ZIEMNY W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
POLSKI
Wprowadzenie
2.1. Gaz a bezpieczeństwo energetyczne Polski 65
2.2. Łańcuch dostaw skroplonego gazu ziemnego (Liquified Natura Gas)
2.3. Dostępność LNG na rynkach światowych
2.4. Gazowce
2.4.1. Gaz morzem do Polski
2.5. Port gazowy
2.5.1. Polski Terminal LNG
2.6. Katarski kontrakt
Podsumowanie

Data

20 maj 2016

Tagi

katalog publikacji

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.