Zarządzanie

ogłoszenia dla studentów

Możliwość udziału w szkoleniach w ramach projektu edukacyjnego o nazwie,,Akademia PARP"

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła projekt edukacyjny o nazwie,,Akademia PARP".
Celem Akademia PARP - portalu e-learningowego, uruchomionego w ramach Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i działającego pod adresem - https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online  jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym wiedzy z obszaru zakładania i prowadzeniu działalnościgospodarczej.
W obliczu zagrożenia pandemią dotychczasowe sposoby nauczania uległy znacznej modyfikacji. Coraz więcej osób korzysta z zasobów edukacyjnych dostępnych za pośrednictwem lnternetu. Również Akademia PARP cieszy się rosnącym zainteresowaniem użytkowników. Na portalu zarejestrowało się już blisko 50 tysięcy osób, które uzyskały ponad 40 tysięcy certyfikatów potwierdzających odbycie kursów.
Dotychczas w ramach Akademii opublikowano 32 kursy pogrupowane w pięciu obszarach tematycznych: ,,Finanse", ,,Marketing", ,,Prawo", ,,Zarządzanie", ,,Kompetencje".
Oferta edukacyjna Akademii jest stale poszerzania, również przy udziale jej użytkowników, którzy mogą przesyłać propozycje nowych kursów oraz recenzować te, które zostały już opublikowane.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.