Zarządzanie

ogłoszenia dla studentów

Absolwentki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z nagrodami za najlepsze wyniki w nauce

W dniu 3 października 2020 r. odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu. W trakcie uroczystości, corocznym zwyczajem jest nagrodzenie absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z ukończonych studiów. Wśród nagrodzonych osób w tym roku znalazły się również studentki reprezentujące Wydział Administracji i Nauk Społecznych.

 Szczególne gratulacje pragniemy złożyć Pani Milenie Apa - absolwentce studiów II stopnia na kierunku Administracja, Pani Klaudii Gapczyńskiej - absolwentce studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie oraz Pani Marcie Zybińskiej - absolwentce studiów I stopnia na kierunku pedagogika.
Wyrazy podziękowania kierujemy również w stronę Pani dr hab. Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej, Pana dr Huberta Kołodziejskiego oraz Pani dr Teresie Jaworskiej, którzy wypromowali nagrodzone absolwentki.
W imieniu Władz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych składam wszystkim nagrodzonym absolwentkom życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Prodziekan
Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
dr Piotr Kulikowski

Absolwentki  Na zdjęciu nagrodzone Absolwentki z Panią Prorektor ds. Studenckich dr Anną Skuzińską

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.