Zarządzanie

ogłoszenia dla studentów

Debata Wydziałowa "Mowa nienawiści - jak się jej przeciwstawić?"

Współczesny świat to pędząca machina zmian dokonujących się we wszystkich sferach życia. Przeobrażenia, których jesteśmy świadkami największy wpływ wywierają na młodsze pokolenia, zwłaszcza młodzież. Niestety ich efekty nie zawsze mają wymiar pozytywny, warunkują one również szereg zjawisk negatywnych, które odciskają swoje piętno na funkcjonowaniu jednostek oraz całych grup społecznych.

Prezentowane wydarzenie dotyka jednego ze wspomnianych zjawisk a mianowicie „hejtu”, który dokonuje agresywnej ekspansji w naszą codzienność, powodując negatywne skutki zwłaszcza w relacjach między ludzkich. Wskazany obszar oddziaływania zjawiska „hejtu” nabiera szczególnego znaczenia zważywszy na fakt międzykulturowości społeczeństwa europejskiego, którego Polacy są pełnoprawnymi członkami.
Dlatego wychodząc naprzeciw skutkom mowy nienawiści, członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwo pragną pochylić się nad tym zagadnieniem i podjąć interdyscyplinarną dyskusję wśród społeczności akademickiej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, mającą na celu konfrontację poglądów z perspektywy różnych dyscyplin naukowych oraz wspólne zastanowienie się nad sposobami przeciwdziałania temu zjawisku.
Ponadto w wydarzeniu wezmą również udział Uczniowie klasy IC Technik Analityk z dobrą praktyką „Pragmatyka służby w Policji” z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, która jest klasą patronacką Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Punktem wyjścia do podjęcia dyskusji będzie prezentacja wyników badań wśród Elbląskiej młodzieży.

Zaproszenie kierujemy do całej społeczności akademickiej EUH-E, nauczycieli akademickich, studentów oraz pracowników. Wierzymy, że interdyscyplinarny ogląd zjawiska „mowy nienawiści”, nie tylko przyczyni się do podniesienia świadomości na jego temat, ale stanie się również przyczynkiem do  kolejnych wspólnych działań naukowych i dydaktycznych.

Wśród zakładanych celów organizowanego wydarzenia pragniemy wymienić przede wszystkim:

- podkreślenie istotności rozważań nad negatywnym zjawiskiem „hejtu”,

- interdyscyplinarną wymianę poglądów i myśli,

- zwiększenie wiedzy i świadomości na temat współczesnych zjawisk negatywnych,

- ukazanie konsekwencji „hejtu” w kontekście zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych,

- próbę wypracowania propozycji przeciwdziałania „mowie nienawiści” w codziennym życiu.

Zaproszenie – pobierz plik

Program debaty – pobierz plik

Zasady Dobrej Debaty – pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.