plende

Studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie

Image

Studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie

Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku (www.amisns.edu.pl - oferta). 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na poszczególnych kierunkach podlega limitom.
 
 
Rekrutacja krok po kroku:
 • zapoznaj się z zasadami naboru na wybrany kierunek studiów na stronie głównej systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 • załóż konto w systemie IRK i uzupełnij swoje dane osobowe
 • wybierz kierunek studiów, na który aplikujesz
 • wygeneruj, wydrukuj i podpisz podanie - wejdź: moje konto - zgłoszenia rekrutacyjne - wydruk podań
 • wydrukuj i uzupełnij dokumenty rekrutacyjne odpowiednie dla wybranego przez Ciebie kierunku studiów (dostępne na stronie w zakładce IRK - REKRUTACJA)
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł (szczegóły poniżej)
 • skompletuj wszystkie pozostałe dokumenty wymagane do rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
 • instrukcja logowania i wstawiania zdjęcia 
Wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Centrum Rekrutacji pok. 110 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać pocztą / kurierem w terminie 14 dni od dnia rejestracji w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:
 
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Centrum Rekrutacji (imię i nazwisko kandydata)
ul. Lotnicza 2
82 - 300 Elbląg
 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA - SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Rekrutacji >>> KONTAKT <<<

 

Płatności

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85zł (studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, studia pomostowe) 

 

PROMOCJA!

Dla absolwentów AMiSNS - 0 zł wpisowego przez całą rekrutację! 


Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr rachunku bankowego:
66 2030 0074 5385 0001 1290 4187 (nr konta wyłącznie do dokonania opłaty rekrutacyjnej)
BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

W tytule wpłaty prosimy o podanie danych w następującej kolejności:

 • nazwisko
 • imię
 • kierunek studiów.

 

Opłaty za studia mozna dokonać w 10-ciu ratach (za wyjątkiem roku kończącego) - rok kończący w 8-miu ratach. Termin płatności rat upływa 15-go dnia każdego miesiąca, tj.:

 • w semestrze zimowym - od października do lutego
 • w semestrze letnim - od marca do lipca.
Opłaty można wnosić zaliczkowo w terminach innych niż przewidziane raty (nie przekraczając wyznaczonych terminów).
Termin płatności całości czesnego upływa z dniem:
 • w semestrze zimowym - 30 września
 • w semestrze letnim - 28 lutego.

W związku z elektronicznym systemem księgowania czesne wpłacone na konto uczelni będzie zaliczone z dniem wpływu na konto, a nie z datą wpłaty. Za opóźnienia w płatnościach pobierana jest opłata w wysokości 10zł do każdej raty wpłaconej po wyznaczonym terminie.
 
 
 
Studiuj za darmo ze stypendium!

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych co roku otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel prawie  2 000 000 zł.

W roku akademickim 2022/2023 każdy student Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, który spełni określone kryteria, może otrzymać:

 1. Stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od dochodu, w wysokości od 900 zł – 2000 zł.
 2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia:
 • lekki 400 zł/ miesięcznie
 • umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
 • znaczny 600 zł/ miesięcznie
 1. Stypendium Rektora w wysokości 300 zł – 900 zł/ miesięcznie w zależności od średniej
 2. Zapomoga - 1000 zł – 1500 zł jednorazowa pomoc finansowa dla studentów znajdujących się w przejściowej trudnej sytuacji.
 3. Stypendium dla ambitnych i pracowitych jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz starać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.

Uwaga! Stypendia można łączyć. 

kierunek

studia I stopnia

jednorazowa opłata/w ratach

(za semestr w pln)

studia II stopnia

jednorazowa opłata/w ratach

(za semestr w pln)

jednolite studia magisterskie

jednorazowa opłata/w ratach

(za semestr w pln)

administracja

niestacjonarne

I rok 2500/2750

niestacjonarne

I rok 2600/2850

-

pedagogika

niestacjonarne

I rok 2400/2650

niestacjonarne

I rok 2600/2850

 

-

pielęgniarstwo

stacjonarne

I rok 3500/3750

stacjonarne

I rok 3300/3550

 

-

położnictwo

stacjonarne

I rok 3800/4050

-

-

ratownictwo

medyczne

stacjonarne

I rok 3600/3850

-

-

zarządzanie

-

-

-

bezpieczeństwo

wewnętrzne

niestacjonarne

I rok 2700/2950

-

-

psychologia

-

-

niestacjonarne

I rok 3400/3650

psychologia

-

-

stacjonarne (tryb dzienny)

I rok 3400/3650

 

fizjoterapia

-

-

stacjonarne

I rok 3800/4050

Studia pomostowe

na kierunku

pielęgniarstwo

3500/3750

-

-

Studia pomostowe

na kierunku

położnictwo

3500/3750

-

-

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.