plende

Pedagogika

ogłoszenia dla studentów

W niedzielę, 6 listopada 2022 odbyło się spotkanie pt. „BLIŻEJ DZIECKA – O POTRZEBIE OCHRONY PRAW DZIECI”, które poprowadziła, Pani mgr Elżbieta Skrzypiec - Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka oddział w Malborku, na zaproszenie Pani dr Anny Skuzińskiej kierownika kierunku psychologia. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, iż 113 studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z kierunków psychologii, pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego wysłuchało prelekcji na temat tego czym są prawa dzieci. Istotność podjętej tematyki spowodowała, że liczba studentów uczestniczących w tym wydarzeniu była tak duża, że na sali zabrakło miejsc siedzących. Spotkanie przebiegało w przyjaznej acz merytorycznej atmosferze, przeplatanej ciekawymi dyskusjami, w trakcie których studenci i obecni wykładowcy prezentowali swoje stanowisko odnosząc się do podejmowanych kwestii. Gorącą dyskusję wywołała kwestia dawania dzieciom klapsa. Innym dyskutowanym zagadnieniem była polemiczność w kwestii czy prawa dzieci stanowią zagrożenie dla praw dorosłych. W trakcie spotkania Pani mgr Elżbieta Skrzypiec przedstawiła genezę powstawania Komitetu Ochrony Praw Dziecka a także przedstawiła problemy, którymi na co dzień zajmują się jego członkowie, jako przykład podając dzieci wymagające pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, oraz prawne uwarunkowania praw dzieci.

Z tego miejsca pragniemy podziękować Pani mgr Elżbiecie Skrzypiec za bardzo ciekawe i inspirujące spotkanie ale także naszym wspaniałym Studentom za ich aktywność i chęć dzielenia się własnymi poglądami.

       Opracowała

dr Anna Skuzińska

Kierownik kierunku psychologia

1jpg2jpg3jpg4jpg5jpeg

W dniu 21 października 2022 r. studenci kierunku Pedagogika wraz z Dziekanem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr Piotrem Kulikowskim oraz Panią Joanną Polkowską odbyli wizytę studyjną w Zakładzie Karnym w Kamińsku. Studentów powitał z-ca dyrektora kpt. Janusz Siemaszko oraz rzecznik prasowy por. Andrzej Sroczak, którzy przybliżyli historię powstania i zasady funkcjonowania Zakładu Karnego w Kamińsku, wskazując główne założenia, cele i zadania charakterystyczne dla jednostki penitencjarnej tego typu. Następnie Pan por. Andrzej Sroczak oprowadził studentów po kompleksie zakładu karnego. W trakcie zwiedzania studenci mieli możliwość w bezpośredni sposób zapoznać się ze specyfiką poszczególnych jednostek funkcjonujących na terenie zakładu karnego a także porozmawiać z funkcjonariuszami służby więziennej oaz samymi osadzonymi w trakcie ich codziennych zajęć i obowiązków.

Pragniemy w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania Panu dyrektorowi płk Markowi Sokołowi, za możliwość odbycia wizyty studyjnej na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku, Panu kpt. Januszowi Siemaszko za ciepłe i życzliwe przyjęcie a także Panu por. Andrzejowi Sroczakowi za bardzo merytoryczne a przy tym bardzo ciekawe i wyczerpujące omówienie i zaprezentowanie poszczególnych jednostek zwiedzanej jednostki penitencjarnej. Składamy również podziękowania wszystkim funkcjonariuszom, dzięki którym pomimo specyfiki miejsca wizyty studenci mogli czuć się bezpiecznie.

1jpg2jpg3jpg4jpg5jpeg5jpg6jpg7

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.