plende

Psychologia

kadra

Nasi naukowcy

prof. dr hab. Mieczysław Plopa

M.Plopa

ORCID: 0000-0002-5278-149X
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil

 

Data uzyskania

Stopień/Tytuł naukowy

Instytucja nadająca

Dziedzina

 
Dyscyplina      

 Specjalność 

2005

Profesor

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Dziedzina nauk humanistycznych

------

------

1998

Doktor habilitowany

Uniwersytet Gdański

Dziedzina nauk społecznych

Psychologia  

psychologia

 

Granty

N106 20071026, Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych

N106 20071205, Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców

N106 20071225, „Jej” i „jego” percepcja związku małżeńskiego w sytuacji rozwodowej

N106 20080115, Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej

N106 20080420, Skala Postaw Rodzicielskich. Wersja dla rodziców

N106 20081131, Kwestionariusz doznań stresowych

N106 20090120, Skala Postaw Rodzicielskich. Wersja dla młodzieży

N106 20090310, Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa

Artykuły

 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Bullying at Work and Mental Health: The Moderating Role of Demographic and Occupational Variables, "Advances in Cognitive Psychology" 2020, vol. 16, nr. 1, 13-23;
 • Mieczysław Plopa, Partners' Sexual Satisfaction in Partnership and Marriage. A Study Method, "JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY" 2020, vol. 46, nr. 1, 78-98;
 • Mieczysław Plopa, Mieczysław Makarowski, Wojciech Plopa, Stress dynamics in long-term isolation at sea. A demographic variables model, "International Maritime Health" 2020, vol. 71, nr. 2, 140-146;
 • Mieczysław Plopa, O wrodzonej potrzebie doświadczania podmiotowości i miłości: perspektywa teorii przywiązania, "Studia Elbląskie" 2019, , 485-501;
 • Mieczysław Plopa, Katarzyna Lorecka, Style przywiązaniowe a jakość relacji w bliskich związkach, "Przegląd Psychologiczny" 2019, vol. 62, nr. 4, 551-565;
 • Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, The quality of parental relationships and dispositional empathy as predictors of satisfaction during the transition to marriage, "Journal of Family Studies" 2019, vol. 25, nr. 2, 170-183;
 • Mieczysław Plopa, Bogdan Pietrulewicz, Wojciech Daszke, Anna Daszke, Sense of stress in nurses and features of the dark side of personality, "Polish Journal of Social Science" 2018, vol. 13, nr. 1, 43-58;
 • Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Anna Skuzińska, Bullying at Work, Personality and Subjective Well-Being, "Journal of Occupational Health Psychology" 2017, vol. 22, nr. 1, 19-27;
 • Mieczysław Plopa, Anna Skuzińska, Wojciech Plopa, Sylwester Zagórski, Divorces in modern world: The research perspective, "Polish Journal of Social Science" 2017, vol. 12, nr. 1, 103-118;
 • Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Karol Karasiewicz, Dynamika związku małżeńskiego jako predyktor sytuacji rozwodowej, "Czasopismo Psychologiczne" 2017, vol. 23, nr. 1, 71-87;
 • Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej, "Polskie Forum Psychologiczne" 2017, vol. 22, nr. 2, 519-543;
 • Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Wojciech Plopa, Anna Skuzińska, Psychosocial Predictors of Divorce - the Research Proposition, "Polish Journal of Social Science" 2016, vol. 11, nr. 1, 115-125;
 • Ryszard Makarowski, Piotr Makarowski, Tomasz Smolicz, Mieczysław Plopa, Risk profiling of airline pilots: Experience, temperamental traits and aggression, "Journal of Air Transport Management" 2016, vol. 57, 298-305;
 • Bogdan Pietrulewicz, Andrzej Bańka, Mieczysław Plopa, Short 92-item Version of MMPI-2 (Mini Clinique): its Value and Diagnostic Usefulness, "Polish Journal of Social Science" 2016, vol. 11, nr. 1, 69-82;
 • Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, The quality of parental relationships and dispositional empathy as predictors of satisfaction during the transition to marriage, "Journal of Family Studies" 2016, , 1-14;
 • Mieczysław Plopa, Psychological Studies of Stress Experienced by Seamen During a Long-Distance Sea Voyage, "Polish Journal of Social Science" 2015, vol. 10, nr. 1, 247-259;
 • Wojciech Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Mieczysław Plopa, Anna Skuzińska, Cohabitation or marriage? Psychosocial perspective, "Polish Journal of Social Science" 2014, vol. 9, nr. 1, 93-103;
 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, The problem of bullying at work in career counselling, "Polish Journal of Social Science" 2014, vol. 9, nr. 1, 137-147;
 • Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Anna Skuzińska, Marcin Marszałł, Questionnaire of aggresiveness in sport and business, "Polish Journal of Social Science" 2012, vol. 7, nr. 1, 7-36;
 • Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Marcin Marszałł, The Stimulating and Instrumental Risk Questionnaire (S & IRQ), "Polish Journal of Social Science" 2012, vol. 7, nr. 1, 37-59;
 • Bogdan Pietrulewicz, David Klein, Teresa Zajdlic-Plopa, Mieczysław Plopa, Romantic Involvement and Psychosocial Adjustment During Adolescence, "Polish Journal of Social Science" 2011, vol. 6, nr. 1, 7-48;
 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Psychological Consequences of Mobbing at Work, "Polish Journal of Social Science" 2010, vol. 5, nr. 1, 93-107;
 • Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Temperament a style radzenia sobie ze stresem u seniorów i juniorów Szybowcowych Mistrzostw Polski w 2008 roku, "Polskie Forum Psychologiczne" 2010, vol. 15, nr. 1, 35-48;
 • Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, 6 Months Hard Situation Questionnaire, "Polish Journal of Social Science" 2008, vol. 3, nr. 1, 137-158;
 • Mieczysław Plopa, Anxiety dynamics in sea isolation: Family determinants, "Polish Journal of Social Science" 2007, vol. 2, nr. 1, 99-119;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Sylwiusz Retowski, Skala Wrażliwosci Empatycznej, "Przegląd Psychologiczny" 2007, vol. 50, nr. 1, 9-24;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Communication in marriage Questionnaire-conclusions from marital studies, "Polskie Forum Psychologiczne" 2006, vol. 11, nr. 2, 213-226;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Style przywiązaniowe partnerów a jakość komunikacji w małżeństwie, "Psychologia Rozwojowa" 2006, vol. 11, nr. 4, 115-126;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak, Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2012;
 • Mieczysław Plopa, Rodzice a młodzież. Teoria i metoda badania, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2012;
 • Mieczysław Plopa, Ryszard Makarowski, Kwestionariusz Poczucia Stresu, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Mieczysław Plopa, Piotr Połomski, Kwestionariusz Relacji Rodzinnych, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;
 • Mieczysław Plopa, The problems of cohabitation and marriage, Muenster: -, 2009;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej. Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc). Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych [KSP]. Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Mieczysław Plopa, Skala Postaw Rodzicielskich. Wersja dla rodziców. Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Mieczysław Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006;
 • Mieczysław Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005;
 • Mieczysław Plopa, Stres w izolacji morskiej. Psychospołeczne uwarunkowania, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Mieczysław Plopa, Rozwody jako niepokojące zjawisko współczesności. Psychologiczna perspektywa badań (w:) Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych, red. Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter, Warszawa: Difin, 2019;
 • Mieczysław Plopa, Rozwody we współczesnym świecie – perspektywa badań (w:) Społeczeństwo, kultura, wychowanie : publikacja dedykowana profesorowi Janowi Żebrowskiemu z okazji sześćdziesięciolecia pracy twórczej, red. Jan Papież, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018;
 • Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Małgorzata Kwiatkowska, Kohabitacja i rozwód w ocenie młodych dorosłych (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Mieczysław Plopa, Dorota Klawanek, Ryszard Makarowski, Skłonność do ryzyka a satysfakcja z małżeństwa (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Mieczysław Plopa, Konrad Pokraśniewicz, Teresa Zajdlic-Plopa, Z badań nad intymnością i równością w związkach małżeńskich (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Mieczysław Plopa, Więzi małżeńskie i rodzinne w perspektywie teorii przywiązania (w:) Psychologia rodziny, red. Iwona Janicka, Hanna Liberska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014;
 • Teresa Zajdlic-Plopa, Mieczysław Plopa, Psychospołeczne predyktory rozpadu związków małżeńskich (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna T. 5, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013;
 • Mieczysław Plopa, Człowiek w długotrwałej izolacji zadaniowej: determinanty podmiotowe i społeczne (w:) Człowiek w pracy i w organizacji, red. Bohdan Rożnowski, Mariola Łaguna, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011;
 • Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Dylematy i wyzwania w badaniach nad współczesną rodziną (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;
 • Mieczysław Plopa, Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej (w:) Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodziny, red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2011;
 • Ryszard Makarowski, Agnieszka Leszczyńska, Mieczysław Plopa, Marcin Marszałł, Weryfikacja teorii dążenia - unikania Millera podczas wyprawy na Kilimandżaro (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;
 • Mieczysław Plopa, Małżeństwo w percepcji młodych Polaków (w:) Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, red. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska, Gdańsk: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Mieczysław Plopa, Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia: perspektywa badań (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 3, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Magdalena Błażek, Rola więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii (w:) Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. Teresa Rostowska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009;
 • Mieczysław Plopa, Małżeństwo a kohabitacja (w:) Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny, red. Marek Grabiec, Bydgoszcz: Wydawnictwo "Scrypt", 2008;
 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Mobbing w miejscu pracy: zagrożenia dla jednostki i wyzwanie dla społeczności (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 2, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007;
 • Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Wzajemne interakcje małżonków a wyzwania rodzicielstwa (w:) Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006;

Redakcje prac zbiorowych

 • Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna T. 5, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013;
 • Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;
 • Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 3, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009;
 • Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna, red. Mieczysław Plopa, Magdalena Błażek, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008;
 • Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 2, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007;
 • Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 1, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005;
 • Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. Bogdan Wojciszke, Mieczysław Plopa, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003;

 

 

dr hab. Mieczysław Ciosek, profesor AMiSNS

CIOSEK

Pan dr  hab. Mieczysław Ciosek, profesor psychologii UG i aktualnie profesor EUH-E.

Studia magisterskie w zakresie psychologii klinicznej odbył w UAM w Poznaniu a studia doktoranckie w UW.

Pod kierunkiem Profesora Tadeusza Tomaszewskiego twórcy warszawskiej szkoły psychologicznej napisał rozprawę doktorską.

Od 1977 roku pracuje nieprzerwanie w Uniwersytecie Gdańskim, obecnie w Instytucie Kryminologii/ oraz w AMiSNS. W okresie pracy w UG pełnił różne funkcje m.in.:

 • kierownika Zakładu Psychologii Sądowo-Penitencjarnej i Patologii Społecznej,
 • prodziekana Wydziału Nauk Społecznych UG.

W okresie pracy naukowo-dydaktycznej wypromował setki magistrów psychologii
 i pedagogiki resocjalizacyjnej oraz 25 doktorów nauk humanistycznych i społecznych.

Dr hab. M. Ciosek jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny psychologii klinicznej, patologii społecznej i psychologii sądowo-penitencjarnej oraz kilku książek m.in.

 • Człowiek w obliczu izolacji więziennej”,
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia Penitencjarna” (współredaktor).

W roku 2015 otrzymał przyznaną mu przez Ministra Sprawiedliwości Złotą Odznakę za znaczący wkład w rozwój polskiej penitencjarystyki.

 

 

dr Ryszard Makarowski, profesor AMiSNS

Makarowski1

Pan dr Ryszard Makarowski prof. AMiSNS jest doświadczonym pilotem szybowcowym, pilotem samolotowym, skoczkiem spadochronowym i instruktorem lotniczym. Jest jednym (a może jedynym) z polskich psychologów lotniczych, który poza zasobem akademickiej wiedzy, dysponuje szerokim zasobem doświadczeń własnych. Kilkadziesiąt razy wędrował po Ameryce Południowej i Azji - od Himalajów po Andy.
Jest autorem i współautorstwem książek:

 • 2006 - Manipulacje w postępowaniu karnym - pobierz 
 • 2008 - Granice Ryzyka. Paradygmat psychologiczny - pobierz 
 • 2010 - Kwestionariusz Poczucia Stresu. Podręcznik (współautor Mieczysław Plopa)
 • 2012 - Modelowanie strukturalne z programem AMOS (współautor Karol Karasiewicz) - pobierz
 • 2016 - Stres i ryzyko w sportach i profesjach lotniczych - pobierz
 • 2016 - Czynnik ludzki w procesie szkolenia lotniczego (współautor Tomasz Smolicz) - pobierz 
 • 2020 - Czynnik ludzki w lotnictwie. Podręcznik pilota (współautor Piotr Makarowski, Tomasz Smolicz).

Autor ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych w tym kilkunastu artykułów z listy filadelfijskiej.

http://archbudo.com/view/abstract/id/13812

http://archbudo.com/view/abstract/id/13620

Artykuły:

AAB 02 - Kniha - Granice Ryzyka

ADC 01 - Resilience and subjectively experienced stress

ADC 03 - Human Factor in Maritime Transport-ACP

ADE 04 Discobol - Stress and coping among Polish and Slovak

ADE 04 The influence of narcissism and aggression

ADM 02 - Stress and coping during the COVID

ADM 03 - Adaptations of Makarowski’s Stimulating and Instrumental Risk

ADN 02 - Aggression among Slovak males training in martial arts

ADN 03 - Stress among nurses from

Resilience and SubjectivelyResilience and SubjectivelyExperienced Stress AmongParamedics Prior to and During theCOVID-19 Pandemic

STRESS AMONG NURSES FROM COUNTRIESSTRESS AMONG NURSES FROM COUNTRIESVARIOUSLY AFFECTED BY THE COVID-19 PANDEMIC –RESULTS COLLECTED IN POLAND AND IRAN

Frontiers in Psychology - Resilience and Subjectively Experienced Stress Among Paramedics Prior to and During the COVID-19 Pandemic

Medycyna Pracy 2021 - Stress among nurses from countries variously affected by the COVID-19 pandemic – results collected in Poland and Iran

Tutaj o pasji latania dr Ryszarda Makarowskiego: https://www.youtube.com/watch?v=G6aMZWfegy8

 

dr Anna Skuzińska

dr Skuzińska

Pani dr Anna Skuzińska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii – praca doktorska wyróżniona przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik kierunku psychologia na Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Magister psychologii – dyplom z wyróżnieniem, Uniwersytet Gdański. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za wysokie wyniki w nauce.
Stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku akademickim 1992-1993 – stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie osiągnięcia naukowe.
W latach 1992-1993 była na rocznych studiach psychologii poznawczej we Francji - Université Pierre-Mendès France (Grenoble II).
W latach 1995 – 2004 - tłumacz języka francuskiego (nr rej. 010050) zarejestrowana w rejestrze tłumaczy Naczelnej Organizacji Technicznej.
Od roku 2006/2007 wykładowca w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.
W latach 2011-2018 Associate Editor oraz Advisory Editor w Polish Journal of Social Science. Zainteresowania naukowe: człowiek w organizacji; patologie społeczne w organizacji;  psychologia stresu i zdrowia, psychologia społeczna.
Publikacje w języku polskim i angielskim, między innymi w: Journal of Occupational Health Psychology (IF 4,44), Advances in Cognitive Psychology (IF 1.42), Nowiny Psychologiczne, Polish Journal of Social Science.
Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Artykuły i rozdziały książek: 

 1. Skuzińska A. (2006). Consequences of Measurement Method Used for the Detection of the Bullying at Work Phenomenon and Its Consequences for Victims: A Preliminary Review of Research. Polish Journal of Social Science, I,1, s. 219-235.
 2. Skuzińska, A. (2007). From sexual harassment to mobbing at work. Polish Journal of Social Science, II,1, s. 195-207.
 3. Skuzińska, A. (2007). Istota mobbingu – problemy związane z definiowaniem zjawiska przemocy psychicznej w miejscu pracy. Nowiny Psychologiczne, 4, 47-63.
 4. Skuzińska, A., Plopa, M. (2007). Mobbing w miejscu pracy: zagrożenie dla jednostki i wyzwanie dla społeczności. W: M.Plopa (red.). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania TOM 2 (s. 331 – 347). Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 5. Skuzińska, A. (2008). Piętno mobbingu. W: L. Golińska, B. Dudek (red.). Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 81-87). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Skuzińska, A. (2009). Jakość społecznego środowiska pracy w instytucjach administracji publicznej. W: M.Plopa (red.). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania TOM 3 (s. 163-177). Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 7. Skuzińska, A., Plopa, M. (2010). Psychological Consequences of Mobbing at Work. Polish Journal of Social Science, V, 1, s. 93-107.
 8. Skuzińska, A., Plopa, W. (2011). Bullying at Work, Subjective Well-Being, and Marital Support. Polish Journal of Social Science, VI, 1, s. 49-74.
 9. Skuzińska, A.(2011).  Czy jesteś mobbingowany? – Ja? Nie, skądże! Podobieństwa i różnice między osobami mobbingowanymi przyznającymi i nie przyznającymi się do doświadczania mobbingu w pracy. W: M. Plopa (red.). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia TOM 4 (s.337-348). Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 10. Makarowski, R., Plopa, M., Skuzinska, A., Marszałł, M. (2012). Questionnaire of Aggressiveness in Sport and in Business. Polish Journal of Social Science, VII, 1, s.7-36.
 11. Skuzinska, A, (2013). Praca a zdrowie psychiczne człowieka. Acta Elbingensia, XVI, 1, 31-40.
 12. Skuzińska, A. (2013). Elbląscy pracownicy – charakterystyka psychospołeczna wybranych grup zawodowych. w: M.Plopa (red.). Człowiek we współczesnym świecie: zagrożenia i wyzwania, perspektywa interdyscyplinarna (s. 435-454). Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
 1. Skuzińska, A. (2014). Poradnictwo zawodowe w polskich instytucjach publicznych - uwarunkowania prawne i organizacyjne. W: L.Domańska (red.). Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy (s. 15-19). Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. ISBN 978-83-89067-70-8
 2. Skuzińska, A. (2014). Poradnictwo indywidualne i grupowe. W: L.Domańska (red.). Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy (s. 20-52). Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. ISBN 978-83-89067-70-8
 3. Skuzińska, A., Plopa, M., Plopa, W. (2014). The problem of bullying at work in career counselling. Polish Journal of Social Science, IX, 1, 137-147.
 4. Plopa, W., Zajdlic-Plopa, T., Plopa, M., Skuzińska, A. (2014). Cohabitation or marriage? Psychosocial perspective. Polish Journal of Social Science, IX, 1, 93-104.
 1. Makarowski, R., Makarowski, P., Plopa, M., Skuzińska., A. (2015). Psychological Aspects of Risk, Insecurity and Stress in the Case of the Personnel of Humanitarian Organizations in Afghanistan. Polish Journal of Social Science, X, 1, 97-110.
 2. Skuzińska, A., Kaczmar, M. (2015). Psychospołeczne aspekty funkcjonowania dzieci z cechami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w środowisku szkolnym. Acta Elbingensia, XXV, 2, 67-79.
 3. Skuzińska, A., Plopa, W. (2016). Mobbing wśród nauczycieli a funkcjonowanie placówki oświatowej. W. M. Plopa (red.). Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna. Elbląg: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna (s. 199-213).
 4. Skuzińska, A., Sobczak, M. (2016). Zagrożenia psychospołeczne i praca emocjonalna w zawodzie pielęgniarki. W: M. Plopa (red.). Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna. Elbląg: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna (s. 215-235).
 5. Plopa, W., Szymczak, I., Skuzińska, A. (2016). Bliski związek w percepcji polskiej i ukraińskiej młodzieży akademickiej. W: M. Plopa (red.). Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna. Elbląg: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna (s. 295-355).
 6. Sobczak, M., Skuzińska, A. (2016). The youth are coming. A new image of female and male nurses. To idzie młodość. Nowy wizerunek pielęgniarek i pielęgniarzy. Pielęgniarstwo XXI wieku, 15, (3) 56, 11-16.  (6pkt)
 7. Skuzińska, A., Szulaczuk, W. (2016). Dziecko z niepowodzeniami szkolnymi w grupie rówieśniczej. Acta Elbingensia, XXX, 3, 25-44.
 8. Plopa, M ., Zajdlic-Plopa, T., Plopa, W., Skuzińska, A. (2016). Psychosocial Predictors of Divorce – the Research Proposition. Polish Journal of Social Science, XI, 1, 115-125
 9. Plopa, M., Plopa, W., Skuzińska, A. (2017). Bullying at work, personality and subjective well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 22 (1), 19-27. http://dx.doi.org/10.1037/a0040320 (40 pkt)
 10. Plopa, M., Skuzińska, A., Plopa, W., Zagulski, S. (2017). Divorces in the modern world: The research perspective. Polish Journal of Social Science, XII,1, 103-118.
 11. Guzow, M., Skuzińska, A. (2017). Oferta kulturalno-edukacyjna centrów nauki adresowana do osób niepełnosprawnych. W: A.Skuzińska, K.Zdanowicz-Kucharczyk (red.). Acta Elbingensia, tom XXXIV, nr 3, s.25-36.
 12. Dzius, E., Skuzińska, A. (2018). Dziecko z autyzmem w Republice Środkowoafrykańskiej. artykuł złożony do recenzji w ACTA EBINGENSIA
 13. Skuzińska, A., Plopa, M., Plopa, W. (2020). Bullying at Work and Mental Health: the Moderating Role of Demographic and Occupational Variable. Advances in Cognitive Psychology, 16 (1), 13-23.  DOI: 10.5709/acp-0280-9 

Nasi praktycy

spryszyńska

dr Magdalena Spryszyńska

Wybrałam studiowanie „Psychologii” z wielu powodów. Jednym z nich była myśl o mojej przyszłości, a mianowicie perspektywa podjęcia pracy w tym zakresie. Poza tym, interesował mnie człowiek na każdym etapie życia, jego zachowania oraz dokonywane wybory. Miałam również naturalną chęć niesienia pomocy oraz wsparcia potrzebującym. Wrażliwość na ludzkie sprawy oraz nieodparta ciekawość poznawania ludzkiej psychiki przyczyniły się do podjęcia decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów.

Pani doktor Magdalena Spryszyńska – psycholog, trener, szkoleniowiec. Doktor nauk społecznych z zakresu psychologii. Studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim, zaś magisterskie studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dodatkowo ukończyła także wiele kursów i szkoleń specjalistycznych, w tym szkolenia z zakresu terapii małżeństw i par w podejściu systemowym, terapii lęku i nieśmiałości, pomocy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy,  krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,  psychodietetyki, i inne.

Od 2011 roku prowadzi  Prywatną Praktykę Psychologiczną. Udziela  porad i wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym. Prowadzi terapię oraz szeroko rozumianą pomoc psychologiczną. Przeprowadza warsztaty i szkolenia dla różnych instytucji. Od 2008 roku pracuje w Zespole Szkół (SP i Gim.) jako psycholog szkolny.  Od 2008 roku prowadzi również wykłady i ćwiczenia na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (Elbląg, Tczew).

Prowadzi terapię par i małżeństw oraz szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczne oraz diagnostykę. Przeprowadza szkolenia dla różnych organizacji. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną, z osobami objętymi szeroko rozumianą rehabilitacją, z osobami starszymi i schorowanymi, po wypadkach komunikacyjnych oraz z ich rodzinami, a także z osobami doświadczającymi przemocy.

Wybrane publikacje Pani Doktor Magdaleny Spryszyńskiej

 1. Olszewska, S., Spryszyńska M. (2011). Wpływ pracy na jakość życia człowieka. W: Cz. Plewka i H. Bednarczyk (red.), Człowiek-Obywatel-Pracownik na rynku pracy. Szczecin: Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
 2. Olszewska, S., Spryszyńska, M. (2012). Zachowania zdrowotne a jakość życia małżonków. W: T. Rostowska i A. Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie. Gdańsk: GWSH, Wydawnictwo Marszałek.
 3. Spryszyńska, M., Olszewska, S. (2012). Zachowania zdrowotne a sposoby radzenia sobie ze stresem małżonków. W: T. Rostowska i A. Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie. Gdańsk: GWSH, Wydawnictwo Marszałek.
 4. Olszewska, S., Spryszyńska, M. (2013). Osobowość a style radzenia sobie ze stresem u menedżerów ochrony osób i mienia. Opuscula Sociologica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Spryszyńska, M. (2013). Wychowywanie bliźniąt a zadowolenie z małżeństwa. W: M.Plopa (red.), Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna. Elbląg: Wydawnictwo EUH-E.
 6. Rostowska, T., Spryszyńska, M. (2014). Małżeństwo a funkcjonowanie rodziny. Roczniki Pedagogiczne, 6(42),3, s.29-51

 

dr E.Szutowicz Rozwadowskadr Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska, psycholog, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadziła wykłady m.in. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej oraz warsztaty dla studentów UW. Certyfikowany trener zajęć grupowych dla dorosłych.  Obok działań diagnostycznych
i poradnictwa indywidualnego prowadzi treningi interpersonalne oraz szkolenia o charakterze psychospołecznym. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy, terapii i psychoedukacji dzieci i młodzieży. Jako trener bierze udział w projektach komercyjnych i unijnych ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. Rozszerza swój warsztat pracy o terapię o podejściu integracyjnym na Akademii Medycznej  w Poznaniu. Miłośniczka   rozwoju osobistego i sportów rekreacyjnych.

dr Rozwadowska 2

Publikacje Pani dr Elżbiety Szutowicz-Rozwadowskiej:

 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2013). Kto ma uczyć „Einsteina”, w: Uczyć lepiej, 4/2012-2013, ODN, Poznań, (s.4-5)
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (współautor) (2011): Program nowych szans. Poznań: FUNDACJA IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2011): Kompetencje psychospołeczne i edukacja a potrzeby współczesnego rynku pracy, w: Biuletyn Targów Edukacyjnych, ODN, Poznań
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2010): Luka w edukacji. O potrzebie rozwijania kompetencji psychospołecznych uczniów, w: Uczyć lepiej, 5/2009-10, ODN, Poznań
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2009): Żeby im się chciało chcieć, w: Uczyć lepiej, 5/2008-09, ODN, Poznań (s.8-9)
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2009): Rynek pracy a kształtowanie poczucia własnej skuteczności ucznia, w: Biuletyn Targów Edukacyjnych, Poznań: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (s. 7-9)
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2008): Życie na niby – w pułapce Internetu w: Biuletyn Targów Edukacyjnych, Poznań: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (s. 3-5)
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2008): Długoterminowe bezrobocie jako ryzyko wykluczenia społecznego, w: Golińska, B. Dudek (red.) „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń”, Łódź: Uniwersytet Łódzki (s.119-126)
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2007): Theoretical sense of self-efficacy and similar cognitive constructs”, w: “Polish Journal of Social Science”, Vol.II, No.1; Elbląg: Elbląg University of Humanities and Economy (s. 209-225)
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2007): Bezrobocie w kontekście zmian na rynku pracy u progu XXI wieku, w: „Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania”, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, (s.349-362)
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2007): „Zarządzanie motywacją nastolatka”, w: Biuletyn Targów Edukacyjnych, Poznań: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (s. 11-12)
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2007): „Zaburzenia tikowe u dzieci””, w: Biuletyn Targów Edukacyjnych, Poznań: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (s. 8-10)
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2005): Zarządzanie motywacją w wieku dorastania”, w: Biuletyn Targów Edukacyjnych, Poznań: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (s. 11-12)
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (2004): O bibliotece, w: Biuletyn „Między nami bibliotekarzami”, Elbląg: wyd. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna (s. 19-22)
 • Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska (1998): Psychologiczne aspekty sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej, w: „Rocznik Naukowy”, Tom I, 1998/1999, Poznań: Publisher (s. 123-129)

 

M.Połom

dr Magdalena Połom

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Praktyk w pracy z niedostosowaną społecznie młodzieżą oraz rodzinami z szeroko pojętymi trudnościami; biegły sądowy. Autorka artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach, uczestniczka szkoleń z zakresu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Naukowo oddana problematyce zaburzeń psychicznych (szczególnie u dzieci i młodzieży) oraz statystyce.

Lista publikacji

1. Połom, M. (2018). Struktura motywacji osiągnięć a poczucie umiejscowienia kontroli u uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Kwartalnik pedagogiczny, 1(247), 163-178.

2. Połom, M. (2017). „Dlaczego?!” Cierpienie w obliczu śmierci samobójczej. W: D. Opozda, M. Parzyszek (red.), Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby (s. 175-187). Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

3. Połom, M. (2017). Wpływ stresu pola bitwy na psychospołeczne funkcjonowanie człowieka. W: K. Rejman, J. Noworól, M. Cebulak, A. Kłos, A. Muzyczka, M. Wujec (red.), Człowiek w ujęciu holistycznym (s.93-102). Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

4. Połom, M. (2016). Typ więzi z rodzicami i budowanie relacji z partnerem. W: M. Brzeziński, J. Jęczeń, R. Podpora (red.), Dialog z młodymi o małżeństwie i rodzinie (s. 79-92). Lublin: Wydawnictwo Gaudium.

5. Połom, M. (2016). Przywiązanie źródłem cierpienia? W: P. Szczepańczyk (red.), Cierpienie i różne jego aspekty (t.3) (s. 85-98). Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS.

6. Połom, M. (2015). Syndrom gotowości anorektycznej a struktura motywacji osiągnięć u uczennic szkoły średniej. Polskie Forum Psychologiczne, 20(2), 184-200.

7. Połom, M. (2015). Gdy ciało krzyczy ranami... – zamierzone samookaleczenia. Katecheta, 7, 100-107.

8. Połom, M. (2015). Życie wykluczone – brzemię zaburzeń psychicznych. W: P. Szczepańczyk, A. Kleśta, H. Wiśniewski (red.), Życie... i o nim interdyscyplinarnie (t.1) (s. 62-80). Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS.

9. Połom, M. (2015). Wartość życia w obliczu choroby psychicznej. W: M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś (red.), Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę Encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae (s. 289-298). Lublin: WydawcnictwoEpisteme.

10. Połom, M. (2014). Zespół Diogenesa – charakterystyka zjawiska. Psychogeriatria Polska, 11(4), 103-110.

11. Połom, M. (w recenzji). Typ więzi z rodzicami a doświadczanie i ekspresja gniewu wśród młodzieży gimnazjalnej.

Lista referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych:

1. Tytuł referatu: Anorektyczna, czyli idealna? Wizerunek kobiety kreowany przez współczesne media. Referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Kobieta nauczycielką życia – biografie (nie)zwykłe”, zorganizowanej 29 maja 2017r. w Lublinie;

2. Tytuł referatu: Samobójstwa i samookaleczenia wśród młodzieży – epidemia współczesnego świata. Referat wygłoszony w ramach XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych Aktualia 2017 pt. „Psychologia wobec problemów współczesnego świata”, zorganizowanej w dniu 24-26 kwietnia 2017r. w Lublinie;

3. Tytuł referatu: Więź z rodzicami – źródło wolności i zniewolenia. Referat wygłoszony na konferencji naukowej: „Co nas wyzwala, co nas zniewala”, zorganizowanej 7 kwietnia 2017r. w Warszawie;

4. Tytuł referatu: Więzi pozabezpieczne – konsekwencje dla rozwoju dziecka. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej. W 20-tą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL”, zorganizowanej 14 marca 2017r. w Lublinie;

5. Tytuł referatu: Cierpienie w chorobie psychicznej – perspektywa osób chorych. Referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Doświadczanie choroby i niepełnosprawności w (auto)biografii”, zorganizowanej 16 stycznia 2017r. w Lublinie; 6. Tytuł referatu: Poczucie osamotnienia w chorobie psychicznej. Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Samotność i różne jej oblicza”, zorganizowanej w dniu 22 kwietnia 2016r. w Warszawie;

7. Tytuł referatu: Choroba psychiczna – niechciana część życia. Referat wygłoszony na ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Przygody ciała. Przygody ducha”, zorganizowanej w dniach 14-16 kwietnia 2016r. w Lublinie;

8. Tytuł referatu: Choroby ciała, umysłu i ducha a funkcjonowanie człowieka. Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Człowiek w ujęciu holistycznym”, zorganizowanej dnia 8 kwietnia 2016r. w Jarosławiu;

9. Tytuł referatu: „Dlaczego?!” Cierpienie w obliczu śmierci samobójczej. Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Pedagogika rodziny w teorii i praktyce „Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby”, zorganizowanej 15 marca 2016r. w Lublinie;

10. Tytuł referatu: Przywiązanie źródłem cierpienia? Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji „Cierpienie… i o nim interdyscyplinarnie”, zorganizowanej 22 stycznia 2016r. w Warszawie;

11. Tytuł referatu: Zabójco, kim jesteś? Psychologiczna analiza zbrodniarzy wojennych. Referat wygłoszony podczas polsko-ukraińskiego spotkania warsztatowo konferencyjnego: „Narracja: „wojna”. Tradycja, percepcja, analiza”; zorganizowanego w dniach 7-11 października 2015r. we Lwowie;

12. Tytuł referatu: Śmierć pod stertą śmieci – zespół Diogenesa. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji: „To co nieuchronne… o śmierci interdyscyplinarnie”, zorganizowanej 2 czerwca 2015r. w Warszawie;

13. Tytuł referatu: Życie wykluczone – brzemię zaburzeń psychicznych. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji: „Było sobie życie… i o nim interdyscyplinarnie”, zorganizowanej 6 maja 2015r. w Warszawie;

14. Tytuł referatu: Treści religijne w zaburzeniach psychicznych. Referat wygłoszony w ramach XXII Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2015, zorganizowanej w dniach 20-21 kwietnia 2015r. w Lublinie;

15. Tytuł referatu: Wartość życia w obliczu choroby psychicznej. Referat wygłoszony na konferencji naukowej: „Wartość życia a wychowanie. W 20-tą rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae”, zorganizowanej 25 marca 2015r. w Lublinie;

16. Tytuł referatu: Typ więzi z rodzicami i budowanie relacji z partnerem. Referat wygłoszony na sesji doktoranckiej międzynarodowej konferencji naukowej: „Wicie gniazda i puste gniazdo – dwa światy czy jedna rzeczywistość?”, zorganizowanej 19 marca 2015r. w Lublinie;

17. Tytuł referatu: Zespół Diogenesa – analiza zjawiska. Referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Oddziałów Psychiatrii Sądowej, zorganizowanej 18-19 marca 2015r. w Spale;

18. Tytuł referatu: Gdy zabraknie rodziny… Zespół Diogenesa – wyzwanie dla (nie)licznych. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: „Akademickie Pogadanki o Starości”, zorganizowanej 21 października 2014r. w Lublinie;

19. Tytuł referatu: Anoreksja – wymóg współczesnej kultury? Referat wygłoszony w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji: „Uzależnienia osób dorosłych. Etiologia i możliwości pomocy”, zorganizowanej 17 października 2014r. w Warszawie;

20. Tytuł referatu: Charakterystyka struktury motywacji osiągnięć młodych kobiet z syndromem gotowości anorektycznej. Referat wygłoszony na konferencji „Zagrożenia behawioralne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie”, zorganizowanej 13 grudnia 2013r. w Katowicach.

21. Tytuł referatu: Czy droga do sukcesu może być przymusem? - charakterystyka poczucia umiejscowienia kontroli i struktury motywacji osiągnięć młodych kobiet z syndromem gotowości anorektycznej. Referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej StudenckoDoktoranckiej Konferencji Naukowej Psychodebiuty, zorganizowanej 7 grudnia 2013r. w Krakowie.

Poster zaprezentowany na konferencji:
Tytuł posteru: Rola dziadków w życiu wnuków. Poster zaprezentowany w ramach Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: „Akademickie Pogadanki o Starości”, zorganizowanej 21 października 2014r. w Lublinie.

 

 

 

 

Bez tytułu

dr Magdalena Gliniecka-Rękawik
 
 
Jest absolwentką Państwowego Liceum Muzycznego w Elblągu, które ukończyła w 1991 r. w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej – Zydroń.
W 1996 uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. Ryszarda Kościelaka na temat ,,Odporność psychiczna u muzyków a osiągnięcia wykonawcze”.
Pracę doktorską pod kierunkiem prof. Zofii Konaszkiewicz nt. ,,Kształtowanie motywacji do gry na instrumencie uczniów szkoły muzycznej I stopnia” obroniła w 2008 r. na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskawszy tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku Doradztwo zawodowe w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, a w 2013r - studia podyplomowe  Akademii Coachingu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.
Od 25 lat pracuje jako psycholog i doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zajmując się diagnozą predyspozycji edukacyjno – zawodowych i udzielaniem pomocy uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wyborze dalszej drogi kształcenia.
W latach 2009-2011 prowadziła wykłady przedmiotów Psychologia i Psychologia muzyki dla studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku.  W latach 2012 – 2019 r. - pracowała jako wykładowca przedmiotów Psychologia, Psychologia dziecka, Coaching, Coaching w zarządzaniu oświatą, Trening osobisty, Coaching i Komunikacja w pracy doradcy zawodowego dla słuchaczy studium podyplomowego Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu.  Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych w zakresie zastosowania coachingu w pracy wychowawczej i metod wspierania ucznia w osiąganiu zamierzonych celów, a także prowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego, coachingu wychowawczego i coachingu kariery dla studentów. W latach 2014-2018 pracowała jako psycholog szkolny w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Od 2012 r. udziela konsultacji dla studentów jako psycholog Akademickiego Centrum Wsparcia i Doradztwa ANS w Elblągu.
Jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktywność naukowa:
• wystąpienia na ogólnopolskich konferencjach poświęconych problematyce edukacji muzycznej; 
• prezentacja tematu Sztuka komunikacji z uczniem. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli gry na instrumencie podczas I Międzynarodowej Konferencji Psychologii Muzyki Psychomuzy Katowice 2018; 
• wystąpienia dla nauczycieli muzyki na temat psychologicznych aspektów pracy z uczniem podczas trzech edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Elblągu w 2017, 2018 i 2021 roku na temat zastosowania metod coachingowych w pracy z uczniem szkoły muzycznej.
 
Publikacje: 
• „Sylwetka pierwszego nauczyciela gry według uczniów szkoły muzycznej” w: Psychologia rozwoju muzycznego a kształcenie nauczycieli. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina (2007); 
• „Motywacja do nauki i lęk przed szkołą u uczniów gimnazjum muzycznego”, „Relacja z obserwacji indywidualnych lekcji gry na instrumencie w klasach 0-3 szkoły muzycznej I stopnia” „Poglądy nauczycieli – instrumentalistów na temat pracy z uczniami klas 0-3 szkoły muzycznej I stopnia” w: Szkoła muzyczna. Studia i szkice. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (2009).
 
 

 

 

Badaszek2

mgr Anna Badaszek

W 1993 roku ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim.  Staż odbywałam na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na Oddziale Leczenia Nerwic w Komorowie.

Ukończyłam czteroletnie Studium Psychoterapii Integracyjnej w Instytucie Treningu  i Edukacji Psychologicznej w Krakowie -w paradygmacie fenomenologiczno – egzystencjalnym z elementami kierunków: systemowego, psychodynamicznego oraz metody Gestalt. Uzyskałam uprawnienia do prowadzenia treningów psychologicznych oraz warsztatów psychologicznych (Studium Treningu Grupowego  w Krakowie).

Jestem przede wszystkim praktykiem, od 25 lat zajmuję się niesieniem pomocy psychologicznej rodzinom oraz wspieraniem  nauczycieli, pedagogów i opiekunów.

Tworzyłam pierwsze w Gdańsku projekty i programy dotyczące włączania osób o odmiennej kondycji psychofizycznej w otwartą społeczność m.in. „Mury nie tylko głową przebite”, „Pozapozy”, wolontariat „Parowóz” .

Współpracowałam  z Gruzińskim Stowarzyszeniem dla dzieci z Zespołem Downa i autyzmem „Children of the Sun” przy tworzeniu merytorycznego programu Ośrodka Terapeutycznego w Tbilisi.

Przeprowadziłam setki godzin szkoleń dla nauczycieli i rodziców. Jestem autorem warsztatów z zakresu wypalenia zawodowego dla specjalistów  i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli dzieci ze spektrum autyzmu (w ramach cyklu „Światełko dla autyzmu”) oraz  autorem wykładów na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego- „Komunikacja, wspieranie  i edukacja rodziców dziecka z wadą wrodzoną i urazem okołoporodowym”.

Opracowałam merytorycznie warsztatowy charakter zajęć na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną, Diagnoza,  edukacja i terapia osób z autyzmem, Terapia  pedagogiczna, Resocjalizacja (EUE-H i UG) oraz Pedagogika specjalna (UG).

 

 

 

 

 

Gawlicka

mgr Joanna Gawlicka

W 1993 uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. W 2916r ukończyła dwustopniowe czteroletnia studia podyplomowe psychoterapii poznawczo-behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS w Sopocie i zdobyła certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Od ponad 25 lat pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zajmując się diagnozą trudności dydaktyczno-wychowawczych, pomocą psychologiczno-pedagogiczną, psychoterapią, wspomaganiem szkół i placówek.

Od 2012 pracuje jako psycholog-psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Uzależnień i Współuzależnienia (porady diagnostyczne, porady psychologiczne, psychoterapia indywidualna prowadzona osobiście oraz online).  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 Wybrane kursy i szkolenia:

 • Szkoła Rodziców i Wychowawców
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych
 • Trener metod relaksacyjnych dla dzieci
 • Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń osobowości Borderline według A. Freemana część
 • Diagnoza i konceptualizacja poznawczo-behawioralnej terapii par
 • Praca z parą w sytuacji wystąpienia zdrady
 • Trening poznawczo - behawioralny w pracy z rodzicami dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • Wstęp do diagnozy i interwencji na rzecz dziecka krzywdzonego fizycznie, emocjonalnie i seksualnie
 • Praca z nastolatkiem z niską samooceną
 • Praca z dziećmi i młodzieżą odmawiającą chodzenia do szkoły
 • Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży na przykładzie programu Coping cat
 • Techniki poznawczo-behaworalne w psychoterapii
 • Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia w zaburzeniach psychicznych i rozwojowych u dzieci i młodzieży
 • Program socjoterapeutyczny – Trening zapobiegania agresji
 • Terapia krótkoterminowa ukierunkowana na rozwiazywanie problemu
 • Socjoterapia dzieci niedostosowanych społecznie
 • Dialog motywujący

 

 

1

mgr Katarzyna Iwanowska

W 2014 roku uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, wcześniej w 2008 roku tytuł magistra w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej. W 2016 roku ukończyła trzyletnie szkolenie terapii uzależnień organizowane przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznej w Gdańsku. Jest specjalistą psychoterapii uzależnień. Obecnie jest w trakcie kursu nauczycielskiego uważności organizowanego przez Mindfulness Association Polska we Wrocławiu. Ponadto w 2009 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Od ponad 10 lat pracuje jako terapeuta uzależnień oraz psycholog z osobami pozbawionymi wolności, zajmując się diagnozą uzależnienia, jak również terapią grupową oraz indywidualną.

Wybrane kursy i szkolenia:

 1. Szkolenie: Ustrukturyzowana Kliniczna Ocena Ryzyka Przemocy z zastosowaniem narzędzia HCR-20V3
 2. Szkolenie dot. terapii motywującej
 3. Specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii zorganizowane przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae i Krajowe Centrum ds. AIDS

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.