plende

Psychologia

zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania

Procedura antyplagiatowa.

W celu sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym student składający pracę dyplomową zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie uczelni:
  • pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora
  • oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej - pobierz plik
  • pozostałe warunki co do dokumentacji wymaganej do złożenia pracy dyplomowej - pobierz plik
Dokumentacja wymagana do złożenia pracy dyplomowej.

Studenci składający pracę dyplomową zobowiązani są do złożenia w dziekanacie uczelni:
  • pracy dyplomowej w wersji drukowanej zaakceptowanej przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora – w 3 egzemplarzach: jeden egzemplarz w twardej oprawie, dwa egzemplarze w miękkiej oprawie – termobindowane, z czego jeden egzemplarz (do akt) dwustronnie drukowany, do którego należy wkleić nośnik, o którym mowa w pkt 2, na którym jest wersja elektroniczna pracy
  • pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora
  • oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej
  • cztery fotografie o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 karty obiegowej (pobranej uprzednio z dziekanatu).

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.