plende

władze i kadra

wydział administracji i nauk społecznych

Dlaczego warto studiować na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych?

DZIEKAN DR PIOTR KULIKOWSKI

gotowe

Absolwent oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zainteresowania naukowe i badawcze to przede wszystkim dynamika i charakterystyka procesów patologicznych wśród współczesnej młodzieży, czynniki i determinanty zachowań niedostosowanych społecznie, uwarunkowania społeczne i charakterologiczne procesów niedostosowania społecznego i wykolejenia społecznego wśród młodzieży, rodzaj i charakterystyka zachowań ryzykownych, dewiacyjnych i patologicznych wśród młodzieży oraz szeroko rozumiany instytucjonalny wymiar opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

Autor artykułów i publikacji dotyczących głównie problematyki niedostosowania i wykolejenia społecznego nieletnich dziewcząt oraz wszelkich form zachowań negatywnych. W swoim dorobku posiada referaty wygłaszane na konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi i młodzież wykonując zawód na stanowisku starszego wychowawcy w Domu dla Dzieci „w Parku” przy Olsztyńskim Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie. Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. Swoje doświadczenie praktyczne wykorzystuje w prowadzonej działalności dydaktycznej w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia (AMiSNS), założyciel i opiekun Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku.

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW

 DSC 0105 M

 

    dr Anna Skuzińska

    kierownik kierunku psychologia 

    e - mail: askuzinska@elblag.com.pl

 

 

 

 

DSC 0209 1

    dr Miłosz Jan Kaczyński

    koordynator kierunku administracja

    koordynator kierunku zarządzanie 

    koordynator kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  

   

KADRA WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora:

prof. dr hab. Krzysztof Luks
prof. dr hab. Mieczysław Plopa
prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak


Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:

dr hab Mieczysław Ciosek, prof. AMiSNS
dr hab. Krzysztof Kalka, profesor nadzwyczajny
dr hab. Zbigniew Korsak, profesor nadzwyczajny
dr hab. Mariola Grzybowska - Brzezińska

Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora:

dr Andrzej Hurło
dr Anna Skuzińska
dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
dr Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska  
dr Grażyna Chrostek-Żugaj
dr Hubert Kołodziejski
dr inż. Hanna Mierzejewska
dr Izabela Seredocha, prorektor ds. kształcenia
dr Jarosław Zawrot
dr Maciej Bogusławski
dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. AMiSNS
dr Magdalena Kiełbasiewicz
dr Magdalena Spryszyńska
dr Magdalena Lemska
dr Magdalena Połom
dr Miłosz Kaczyński
dr Paweł Galiński
dr Piotr Kulikowski, dziekan wydziału
dr Przemysław Piwowarczyk
dr Ryszard Makarowski, prof. AMiSNS
dr SSO Jarosław Zawrot
dr Sylwester Zagulski
dr Teresa Jaworska
dr Wiesław Śniecikowski
dr Wioleta Engler
dr Włodzimierz Gawrylczyk


Nauczyciele akademiccy z tytułem zawodowym magistra:

mgr Agnieszka Łuńska
mgr Aleksander Jurec
mgr Anna Badaszek
mgr Artur Matłach
mgr Danuta Stanicka
mgr Dominik Kamiński
mgr Iwona Bugaj-Milewska
mgr Izabela Przecińska
mgr Joanna Gawlicka
mgr Karolina Lasota - Mincewicz
mgr Katarzyna Iwanowska
mgr Katarzyna Siwiecka
mgr Krzysztof Czenczak
mgr Łukasz Jankowski
mgr Magdalena Marta Kuligowska
mgr Małgorzata Kaczmar
mgr Martyna Bątkowska
mgr Marzena Szlitter
mgr Monika Kowalska-Rutyna
mgr Paulina Pukin-Sowul
mgr Paweł Iwankowski
mgr SSR Sebastian Wojewódka 
mgr Tomasz Gaweł
mgr Agnieszka Rogalska
mgr Regina Abakanowicz
mgr inż. ppłk Zbigniew Tuszyński
mgr inż. Robert Malentowicz
lic.Bogdan Górzyński
lic.Tomasz Kawałkowski

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.