plende

Dziekan

Dr. n. med. Jacek Perliński, Prof. AMiSNS

Ukończył studia na kierunku lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej. Zdobył tytuł specjalisty w zakresie dermatologii i wenerologii. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował jako lekarz w Szpitalu Wojskowym i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Następnie był dyrektorem Szpitala Miejskiego w Elblągu. Założył i zarządza NZOZ Twoje Zdrowie El w Elblągu. Współtworzył i wiele lat pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Opublikował kilkadziesiąt prac z zakresu dermatologii, zdrowia publicznego, rehabilitacji i kultury fizycznej. Był radnym 2 kadencji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Rady Miejskiej w Elblągu. W trakcie habilitacji.

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Medycznego

Dr. hab. n. med. Beata Januszko Giergielewicz

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku – Wydział Lekarski – 1990 r.
Specjalista chorób wewnętrznych (I stopień 1995, II stopień 1999), nefrologii (2006),
transplantologii klinicznej (2013).
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej – Politechnika Gdańska – Wydział
Zarządzania i Ekonomii (2012)Od początku pracy zawodowej związana z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, z
Odziałem Nefrologii i Stacją Dializ tego szpitala. Koordynowała pracę Ośrodka Dializ Otrzewnowych.
W latach 2009-2012 pełniła funkcję Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych o Profilu
Kardiologicznym i Nefrologicznym Szpitala Powiatowego w Ostródzie.
W latach 2014 - 2018 zatrudniona w Oddziale Transplantacyjnym (późniejszym Chirurgii Ogólnej i
Transplantologii) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. W latach 2015 – 2018 pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dla obszaru województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od maja 2019 roku zatrudniona w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy (Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej - kwalifikacja do przeszczepienia
wątroby). Prowadzi proces kwalifikacji biorców do transplantacji wątroby oraz opiekę potransplantacyjną
w Poradni Transplantacji Wątroby SU Nr 1 w Bydgoszczy.
Działalność naukowa
W 2005 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie rozprawy
doktorskiej: „Czynniki ryzyka asymptomatycznej choroby wieńcowej u pacjentów hemodlializowanych”
(AMG-Gdańsk).
Opracowała pierwszy w Polsce, pilotażowy „Program profilaktyki choroby wieńcowej u pacjentów z
przewlekłą niewydolnością nerek”, który zyskał poparcie konsultantów krajowych i regionalnych w
dziedzinie nefrologii i kardiologii, władz samorządowych województwa Warmińsko-Mazurskiego i NFZ.
Tematykę naukową, rozpoczętą w ramach pracy doktorskiej, kontynuowała przez następne lata , a
zwieńczeniem dorobku naukowego z dziedziny kardionefrologii był cykl monotematycznych prac,
stanowiących trzon dorobku habilitacyjnego pt.: „Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i odmienności
choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek”.
Na jej podstawie uzyskała stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych (ustawa Senatu
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 25.06.2020).

Prorektor ds. Nauki

Dr. hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.