plende

Formularz uwag o jakości kształcenia

WNoZ

Szanowni Studenci.
Podnoszenie jakości kształcenia w AMiSNS jest jednym z priorytetów działań jej władz.
W konsekwencji proponujemy Państwu anonimowe zgłaszania uwag w tym zakresie w celu poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych i dostosowania oferty edukacyjnej do wskazywanych potrzeb.
Wszystkie wpisywane w powyższym formularzu opinie są poddawane uważnej analizie, a władze uczelni podejmują działania służące wyeliminowaniu w przyszłości ryzyka pojawienia się wskazywanych przez Państwa zdarzeń. Dlatego bardzo prosimy o dokładne informacje dotyczące opisywanych spraw i zgłaszanych problemów.
Prosimy, aby pozostawiali Państwo adres email. Umożliwi on kontakt, gdyby wyjaśnienie problemu tego wymagało.
Jednocześnie informujemy, że dostęp do podawanych tu informacji posiadają jedynie władze uczelni.
Z góry dziękujemy zarówno za pozytywne, jak i negatywne opinie w tym zakresie.

Wydział lekarski - Formularz uwag o jakości kształcenia

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.