plende

Szpital Miejski św. JP II w Elblągu

WNOZ

Image

Szpital Miejski św. JP II w Elblągu

Szpital Miejski św. Jana Pawła II ul. Amosa Komeńskiego 35 w Elblągu rozpoczął swoją działalność 01 – 03 - 1952 r.

W okresie swojej działalności zmieniał nazwę z Garnizonowego Szpitala na 110 Szpital Wojskowy. Obecna nazwa to Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.

W czerwcu 2016 r. Rada Miejska w Elblągu podjęła decyzję o połączeniu SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu z Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym z  Przychodnią. Od 1 grudnia 2016 r. obie jednostki funkcjonują w jednej strukturze pod nazwą Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.

Dyrektorem Naczelnym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu jest – lekarz Mirosław Gorbaczewski

Zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa jest – mgr Arletta Peplińska

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu realizuje świadczenia medyczne w rodzaju:

  • lecznictwo szpitalne,
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
  • rehabilitacja medyczna w zakresie stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym,
  • psychiatria w zakresie stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym,
  • endoskopia,
  • diagnostyka laboratoryjna i obrazowa,
  • medycyna pracy.

Od 2003 roku szpital posiada Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania środowiskowego ISO 14001. Od 2015 roku posiadamy Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości.

W roku 2018  Szpital Miejski św. Jana Pawła II znalazł się na wysokim szóstym miejscu w rankingu szpitali wojewódzkich w  województwie warmińsko-mazurskim.  Obecnie szpital ma ponad 500 łóżek na 16 oddziałach, zatrudnia blisko 1000 osób, z czego ponad 800 stanowią  pracownicy medyczni. Co roku szpital dokonuje około 25 tys. hospitalizacji.

Obecnie szpital zatrudnia blisko 1000 pracowników w tym ponad 160 lekarzy i ponad 350 pielęgniarek i położnych - liczba personelu medycznego przekracza 800 osób.

 

WSPÓŁPRACA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU EUH-E

ZE SZPITALEM MIEJSKIM ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU

W ramach prowadzonej działalności, mającej na celu systematyczne podnoszenie jakości kształcenia oraz zwiększanie kompetencji na rynku pracy absolwentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, Wydział Nauk o Zdrowiu EUH-E bardzo dynamicznie współpracuje z partnerem strategicznym, jakim jest  Szpital Miejski św. Jana Pawła II.

Mgr Arletta Peplińska – Z-c Dyrektora ds. Pielęgniarstwa jest Członkiem Rady Pracodawców, którą tworzą przedstawiciele wielu podmiotów leczniczych współpracujących z uczelnią.

Głównym celem strategicznych współpracy uczelni ze Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II jest dążenie do jak najlepszego przygotowania absolwentów, którzy kończą studia na ww. kierunkach dla zapewnienia optymalnej opieki zdrowotnej jej odbiorcom.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, jako partner strategiczny Wydziału Nauk o Zdrowiu:

- wspiera uczelnię w zakresie organizacji kształcenia praktycznego,

- umożliwia przeprowadzanie egzaminów praktycznych w oddziałach Szpitala,

- bierze udział w działaniach dydaktycznych uczelni w zakresie:

a) tworzenia programów kształcenia,

b) prowadzenia zajęć dydaktycznych,

c) doradzanie,

d) konsultowanie,

e) udział w przygotowywaniu prac dyplomowych zgodnie z potrzebami,

- bierze udział w tworzenie nowej oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia przed- i podyplomowego,

- wspiera organizowanie otwartych spotkań ze studentami umożliwiającymi prezentację instytucji i pozyskiwanie absolwentów do pracy.

W procesie kształcenia uczelnia bazuje na wieloletnich doświadczeniach pracowników Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II - nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i fizjoterapia. Nauczyciele akademiccy są czynnymi zawodowo praktykami uczestniczącymi w procesie przygotowania studenta do działalności praktycznej w zakresie samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych oraz ukształtowania pożądanej postawy zawodowej.

Dzięki ich profesjonalnemu zaangażowaniu i czynnemu udziałowi w procesie kształcenia studentów: zajęciach praktycznych w szpitalu, sprawowaniu opieki podczas praktyk zawodowych, pracach zespołów doradczych Wydziału Nauk o Zdrowiu, w radach programowych, końcowych egzaminach dyplomowych zapewniamy studentom:

- zdobycie równocześnie umiejętności i doświadczenia,

- przystosowanie praktyk zawodowych do poziomu kwalifikacji,

- absolwentowi wejście na rynek pracy.

 Szpital Miejski św. Jana Pawła II jako podmiot leczniczy udostępnia własną bazę medyczną oraz profesjonalną opiekę pracowników, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie studentom doświadczenia praktycznego. Studenci dzięki nowoczesnym programom kształcenia oraz praktykom mogą zdobyć poszukiwane przez pracodawców umiejętności łączenia teorii z praktyką, poznać najnowsze metody pracy oraz doskonalić zdolności współpracy w zespołach opieki zdrowotnej.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.