plende

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

WNOZ

Image

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu rozpoczął swoją działalność w czerwcu 1988 roku.

Jest  największą placówką ochrony zdrowia w Elblągu oraz największym szpitalem podległym Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Szpital świadczy kompleksowe usługi medyczne w zakresie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej, pomocy doraźnej, ratownictwa medycznego oraz diagnostyki i rehabilitacji.

Świadczymy usługi medyczne na II poziomie referencyjnym, w wybranych specjalnościach na III poziomie referencyjnym. Posiada 611 łóżek w 23 oddziałach stacjonarnych, w tym 18 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Rocznie hospitalizuje blisko 60 tys. pacjentów i wykonuje ponad 11 tys. zabiegów operacyjnych, w tym ok. 1,7 tys. zabiegów onkologicznych.

Zapewnia pacjentom szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną i diagnostyczną, sprawne leczenie i rodzinną atmosferę, służącą przywracaniu, utrzymywaniu i zachowaniu zdrowia. Wielkim atutem szpitala jest wysoko wykwalifikowany personel medyczny oraz najnowszej generacji sprzęt diagnostyczny, leczniczy i rehabilitacyjny.

Znaczącym sukcesem i wyróżnieniem mającym wpływ na wizerunek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu jest osiąganie wysokich pozycji w prestiżowych ogólnopolskich rankingach. Szpital zatrudnia ok. 1,5 tys. osób, w tym ponad 300 lekarzy i ponad 600 pielęgniarek i położnych.

WSPÓŁPRACA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU EUH-E

Z WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM W ELBLĄGU

 

W ramach prowadzonej działalności, mającej na celu systematyczne podnoszenie jakości kształcenia oraz zwiększanie kompetencji na rynku pracy absolwentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, Wydział Nauk o Zdrowiu EUH-E bardzo dynamicznie współpracuje z partnerem strategicznym, jakim jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.

Mgr Elżbieta Gelert - Dyrektor Naczelny WSZ jest Członkiem Rady Pracodawców, którą tworzą przedstawiciele wielu podmiotów leczniczych współpracujących z uczelnią.

Głównym celem strategicznych współpracy uczelni z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu jest dążenie do jak najlepszego przygotowania absolwentów, którzy kończą studia na ww. kierunkach dla zapewnienia optymalnej opieki zdrowotnej jej odbiorcom.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, jako partner strategiczny Wydziału Nauk o Zdrowiu bierze udział w działaniach dydaktycznych uczelni w zakresie:

- wspiera uczelnię w zakresie organizacji kształcenia praktycznego,

- umożliwia przeprowadzanie egzaminów praktycznych w oddziałach szpitala,

- bierze udział w działaniach dydaktycznych uczelni w zakresie:

a) tworzenia programów kształcenia,

b) prowadzenia zajęć dydaktycznych,

c) doradzania,

d) konsultowania,

e) udziału w przygotowywaniu prac dyplomowych zgodnie z potrzebami,

- bierze udział w tworzenie nowej oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia przed- i podyplomowego,

- wspiera organizowanie otwartych spotkań ze studentami umożliwiającymi prezentację instytucji i pozyskiwanie absolwentów do pracy.

Model współpracy EUH-E z WSZ ma charakter kompleksowy i cechuje się dużą intensywnością wzajemnych, regularnych kontaktów.

Dyrektor Naczelny WSZ w Elblągu mgr Elżbieta Gelert bardzo dużo uwagi przywiązuje do innowacji oraz postrzega naszą uczelnię jako efektywnego partnera dostarczającego absolwentów dobrze przygotowanych do pełnienia określonych zadań zawodowych i będących w stanie wypracować wartość dodaną dla instytucji.

W procesie kształcenia uczelnia bazuje na wieloletnich doświadczeniach pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i fizjoterapia. Nauczyciele akademiccy są czynnymi zawodowo praktykami uczestniczącymi w procesie przygotowania studenta do działalności praktycznej w zakresie samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych oraz ukształtowania pożądanej postawy zawodowej.

Dzięki ich profesjonalnemu zaangażowaniu i czynnemu udziałowi w procesie kształcenia studentów: zajęciach praktycznych w szpitalu, sprawowaniu opieki podczas praktyk zawodowych, pracach zespołów doradczych Wydziału Nauk o Zdrowiu, w radach programowych, końcowych egzaminach dyplomowych zapewniamy studentom:

- zdobycie równocześnie umiejętności i doświadczenia,

- przystosowanie praktyk zawodowych do poziomu kwalifikacji,

- absolwentowi wejście na rynek pracy.

Szpital Wojewódzki w Elblągu jako podmiot leczniczy udostępnia własną bazę medyczną oraz profesjonalną opiekę pracowników, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie studentom doświadczenia praktycznego. Studenci dzięki nowoczesnym programom kształcenia oraz praktykom mogą zdobyć poszukiwane przez pracodawców umiejętności łączenia teorii z praktyką, poznać najnowsze metody pracy oraz doskonalić zdolności współpracy w zespołach opieki zdrowotnej.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.