plende

Ratownictwo medyczne

praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

 • zasady badań sanitarno-epidemiologicznych - pobierz plik
 • wymagania szpitalne - pobierz plik
 • wykaz placówek medycznych, z którymi uczelnia podpisała porozumienia ws. odbywania praktyk zawodowych studentów WNoZ - pobierz plik
  • Regulamin praktyk zawodowych obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 - pobierz plik
  • Regulamin praktyk zawodowych obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 - pobierz plik
  • kryteria wyboru placówki - pobierz plik
  • dziennik praktyk zawodowych na rok 2019:
   • rok I sem. I - pobierz plik
   • rok I, sem. II - pobierz plik
   • rok I, sem. II praktyka wakacyjna - pobierz plik

 Zarządzenie Rektora z dnia 05.08.2020 roku w sprawie zmian w programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne - plik do pobrania


 

Zasady odbywania praktyk studenckich w Hospicjum Elbląskim im. Aleksandry Gabrysiak w Elblągu. 

1. Student odbywający praktyki lub zajęcia praktyczne zobowiązany jest do posiadania własnych  środków ochrony osobistej (rękawiczki).

2. Podstawą odbywania praktyk jest pisemne skierowanie Uczelni.

 

 

Zasady odbywania praktyk studenckich w Powiatowym Szpitalu w Iławie podczas pandemii

1. Każdy student przed przystąpieniem do praktyk posiada aktualne zaświadczenie badania lekarskiego (książeczka zdrowia).

2. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do posiadania własnej odzieży roboczej oraz obuwia medycznego. Zabezpieczenie praktykanta w środki ochrony osobistej (maseczki. fartuchy fizelinowe jednorazowe, rękawiczki) leży po stronie kierującego na praktyki. 

3. Każdy student w pierwszym dniu praktyki przechodzi szkolenie w Dziale Epidemiologii z obowiązujących w szpitalu procedur i instrukcji z zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

4. Student musi być zdrowy, bez objawów infekcyjnych takich jak: katar, kaszel, gorączka, ból gardła. Nie może przebywać na kwarantannie oraz w ciągu ostatnich 14 dni mieć kontaktu z chorym na COVID 19. 

5. Każdy student przy wejściu zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

6. Studenci odbywający praktyki w budynku głównym, rehabilitacji i pawilonie psychiatrycznym wchodzą na praktyki wejściem głównym do każdego z tych budynków. 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.