I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim

w kategorii

UCZELNIA ROKU !!!

POZNAJ NAS!!!

Studia medyczne - Rozpocznij swoją karierę w dziedzinie opieki zdrowotnej

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych oferuje:

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie – w trybie stacjonarnym jak
i niestacjonarnym.

Studia realizowane są na:

Wydziale Nauk o Zdrowiu
Wydziale Lekarskim
Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Prowadzimy kierunki:

 • lekarski
 • psychologia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • kosmetologia
 • ratownictwo medyczne
 • fizjoterapia
 • pedagogika
 • administracja
 • zarządzanie
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
AMiSNS
Realne warunki szpitalne
Najnowocześniejsze fantomy
Zdobywaj wiedzę na najbardziej zaawansowanych urządzeniach medycznych
Kształcimy

Nasi Studenci od 2019 korzystają z nowoczesnego Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (CDiSM) jest odpowiedzią na potrzebę praktycznego kształcenia personelu medycznego. Dzięki organizacji CDiSM studenci mogą lepiej poznać tajniki swojego zawodu. Odpowiednio przygotowane zajęcia, opracowane zarówno w typowych jak i nietypowych, a często skrajnych przypadkach medycznych, pomagają przyszłemu personelowi medycznemu nauczyć się w praktyce, jak postępować w określonej sytuacji. Symulator obecnie uznawany jest za najdoskonalsze technologicznie urządzenie odzwierciedlające ciało człowieka, a także jego fizjologię.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik dydaktycznych opartych na wykorzystaniu symulacji w procesie nauczania, przyszły personel medyczny w praktyce zdobywa niezbędne umiejętności bez konieczności wykonywania ich na pacjencie. To dzięki stworzeniu CDiSM odzwierciedlającego realne warunki pracy pracowników ochrony zdrowia, wyposażonego w nowoczesne trenażery, fantomy i symulatory możliwe jest maksymalne urealnienie nauki przyszłych pielęgniarek, ratowników medycznych czy fizjoterapeutów. 

 

Symulator reaguje na nasze zabiegi tak, jak człowiek. Może on reagować na podane lekarstwa, zastosowany proces leczenia czy zabiegi, którym jest poddawany. Symulacja medyczna nie sprowadza się jednak tylko do nauczania umiejętności technicznych. Istotnym elementem są umiejętności komunikacyjne oraz pracy interdyscyplinarnej. Bezpieczne warunki, w których odbywa się nauka, możliwość powtórzenia i przeanalizowania podjętych działań stanowi obszar pozwalający również na popełnianie błędów, wyciąganie z nich wniosków i opracowanie sposobów w celu ich uniknięcia. Dzięki wdrożeniu tej nowoczesnej techniki pracy dydaktycznej studenci w trakcie swojej drogi edukacyjnej przeżyją „przygodę” z pacjentami, którzy są bardzo cierpliwi i wytrzymali.

 

 

Partnerzy uczelni