Co przyniesie Erasmus+ w 2023 roku?

Koordynator Programu Erasmus+ w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych pan Tomasz Mendrek w dniu 07.12.2022 r. uczestniczył w kolejnym wydarzeniu z cyklu spotkań, przybliżającym nadchodzące zmiany w programie Erasmus+ w konkursie wniosków na rok 2023. Spotkanie, podobnie jak poprzednie, odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz oferty Programu zaprezentowane zostały również perspektywy, jakie niesie ze sobą Europejski Korpus Solidarności.

Podczas spotkania potencjalni wnioskodawcy zostali zaznajomieni z informacjami na temat mobilności i projektów możliwych do zrealizowania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z naciskiem na zasady konkursu obowiązujące w roku 2023.

W ramach prezentacji przedstawiono m.in. zasady realizacji: projektów mobilności, partnerstw współpracy i innych typów projektów (m.in. partnerstwa na małą skalę, skierowanych do wszystkich sektorów Programu Erasmus+ (w ramach Akcji 2), akcji charakterystycznych dla sektorów, jak np. działania wspierające uczestnictwo młodzieży, DiscoverEU, europejskie imprezy sportowe oraz budowanie potencjału w dziedzinie sportu, projektów Europejskiego Korpusu Solidarności – międzynarodowych oraz lokalnych projektów wolontariackich.

Szczegółowy program spotkania przedstawiamy poniżej:

„Europejski Korpus Solidarności – możliwości realizacji wysokojakościowych projektów wolontariatu międzynarodowego i lokalnego” (Julia Czubek Erasmus+, InnHUB Gdańsk),
„Jak zrealizować projekt wolontariatu dofinansowany z Europejskiego Korpusu Solidarności?” (Magdalena Herszkowicz, Centrum Współpracy Młodzieży Gdynia),
„Charakterystyka Partnerstw współpracy oraz partnerstw na małą skalę w sektorach Programu Erasmus+” (Anna Kowalczyk, Sektor Edukacja Szkolna Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności),
„Jak zrealizować projekt w ramach partnerstw na rzecz współpracy? Przykład projektu doświadczonego beneficjenta” (Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach),
„Jak zrealizować projekt w ramach partnerstw na rzecz współpracy? Ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń przy doborze partnerów i raportu końcowego. Przykład projektu doświadczonego beneficjenta” (Narzędzia pracy z seniorami w sporcie Klub Sportowy Beniaminek, Starogard Gdański),
„Szkolenia międzynarodowe Erasmus+ (TCA – Training and Cooperation Activities)” (Anna Musiaka – Ostrowska Zespół TCA Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności),
„Branżowe Centra Umiejętności” (Patrycja Makowska – Zespół POWER, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności),
Zorganizowane wydarzenie po raz kolejny pozwoliło uzyskać szerszą perspektywę na kolejne lata, jak również poznać zarys nadchodzących zmian jakie Komisja Europejska wprowadziła w istniejącym już od ponad 20 lat programie Erasmus+.

Warto nadmienić, że Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro – to około 13 miliardów euro więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej.

Spotkanie odbyło się w ramach działalności Erasmus+ InnHUB Gdańsk stworzonym w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim i współpracy z uczelniami pomorskimi, które przystąpiły do Porozumienia na rzecz wspierania pomorskich innowacji poprzez Program Erasmus+.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie, poświęconej programowi Erasmus+:

erasmusplus.org.pl/

 

W przypadku pytań dotyczących programu Erasmus+, w szczególności związanych z nowym konkursem wniosków na rok 2023, zapraszamy do kontaktu z koordynatorami projektu osobiście w AMiSNS (budynek C, pokój 020) drogą mailową lub telefonicznie:

📧 erasmus@amisns.edu.pl

📞 451 177 575

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »