plende

Biblioteka

Biblioteka

Zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteki i Czytelni

Czas pracy Biblioteki i Czytelni AMiSNS w ciągu roku akademickiego

wtorek - sobota 8.00-16.00
pierwsza niedziela miesiąca - 9.00-13.00

kontakt

tel. 55-239-38-08
email: biblioteka@amisns.edu.pl

 

pdfRegulamin Biblioteki

pdfZałącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki

 
Biblioteka uczelniana wyposażona jest w bogaty księgozbiór z zakresu dyscyplin wiedzy wykładanych w uczelni. Jest systematycznie wzbogacana o nowe pozycje, niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego oraz prowadzenia badań naukowych. Nad procesem wzbogacania księgozbioru uwzględniającego programy kształcenia czuwa powołana w 2010 roku Rada Biblioteczna powołana jako organ opiniodawczy Rektora Uczelni.

Biblioteka zlokalizowana jest na parterze Uczelni. Dysponuje aktualnie 23 000 woluminów z zakresu prawa, administracji, nauk społecznych i humanistycznych (socjologia, historia, politologia), pedagogiki, psychologii, filozofii, etyki, religii, ekonomii (zarządzanie, marketing, logistyka i transport). Posiadamy również bogaty księgozbiór z zakresu nauk medycznych.

W czytelni biblioteki znajduje się 9 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w tym 5 z dostępem do programów prawniczych Legalis Net. W ramach współpracy z Wydawnictwem, studenci korzystają z bezpłatnego dostępu do źródeł prawa. Korzystanie z internetu w uczelni jest bezpłatne. Czytelnia wyposażona jest w podręczny, aktualny księgozbiór związany z danym kierunkiem studiów. Czytelnia oferuje 50 miejsc pracy własnej studentów (z możliwością podpięcia laptopa.)
Oprócz książek biblioteka gromadzi prenumerowane czasopisma i periodyki naukowe, umożliwiające na bieżąco śledzenie aktualnego stanu badań w danej dyscyplinie.
Uczelnia ma podpisane porozumienia z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu oraz Biblioteką Elbląską im. Cypriana K. Norwida, na mocy których pracownicy i studenci uczelni mogą korzystać z bogatego zasobu księgozbiorów tych bibliotek. Należy nadmienić, że dział naukowy tych bibliotek jest bardzo dobrze zaopatrzony i zapewnia szybki dostęp do podstawowej wiedzy z danej dziedziny. Biblioteka Pedagogiczna wspiera naszych studentów w procesie kształcenia, udostępniając im swój warsztat informacyjno-bibliograficzny, zbiór książek, czasopism i multimediów.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu posiada: 90 tysięcy woluminów księgozbioru i 132 tytuły czasopism. Biblioteka Elbląska dysponuje ponad półmilionowym księgozbiorem, z czego 55.690 woluminów to zbiory o charakterze naukowym. Czytelnia czasopism udostępnia na miejscu ponad 230 tytułów czasopism bieżących. Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej są jedną z najbardziej okazałych kolekcji tego typu zbiorów wśród bibliotek publicznych w Polsce.

Ponadto biblioteka współpracuje na podstawie podpisanych porozumień z:
 • Wyższą Szkołą Administracji Publicznej im. S. Staszica, w Białymstoku;
 • Wyższą Szkołą Biznesu, w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Wyższą Szkołą Handlową, w Krakowie;
 • Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Biblioteka prowadzi też wymianę międzyuczelnianą z:
 • Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu
 • Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi
 • Wyższą Szkołą Handlu i Usług, w Poznaniu
 • Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Gen. Ziętka, w Katowicach
 • Uniwersytetem Rzeszowskim
 • Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.