plende

Stypendia

Stypendia

Studenci Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego. Oferowane formy wsparcia to realna pomoc w trudnej sytuacji finansowej. Studenci, którzy otrzymują stypendium mogą studiować bez finansowych przeszkód, a uzyskane środki finansowe mogą przeznaczyć na opłacenie czesnego zarówno studiując w trybie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Możliwość uzyskania stypendium stwarza realną szansę na studiowanie w trybie dziennym na naszej uczelni.

Studenci Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych mogę ubiegać się o:

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 • zapomogę finansową.

 

 • informacje o stypendium - pobierz plik
 • regulamin pomocy materialnej dla studentów - pobierz plik
 • oświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta - pobierz plik
 • oświadczenie członka rodziny o dochodzie z działalności gospodarczej - pobierz plik
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy - pobierz plik
 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów - pobierz plik
 • wniosek do OPS - pobierz plik
 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - pobierz plik
 • wniosek o ponowne przeliczenie dochodu - pobierz plik
 • wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - pobierz plik
 • wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - pobierz plik
 • wniosek o przyznanie zapomogi - pobierz plik
 • numer rachunku bankowego dla kwestury - pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.