plende

Dla studenta

ubezpieczenie NNW i OC

Ubezpieczenie NNW i OC

Szanowni studenci,

Jednym z najważniejszych elementów kształcenia zawodowego jest praktyka studencka. Podczas trwania praktyk, studenci mogą zweryfikować zdobytą podczas studiów wiedzę i skonfrontować ją z wymogami stawianymi przez pracodawców.

Student podejmujący praktykę zawodową powinien posiadać ubezpieczenie NNW oraz OC. Pracodawcy przyjmujący praktykantów wymagają posiadania aktualnej polisy.

Na rok akademicki 2021/2022 proponujemy Państwu ofertę firmy Inter Risk, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące zawarcia ubezpieczenia.

>>> Wejdź w ofertę Inter Risk <<<

Zawarte ubezpieczenie obejmuje okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Oferta będzie aktywna tylko do 30.11.2021 r.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.